Bygga, Bo & Miljö

Här hittar du information om det som rör bostäder, miljö och byggande i Trelleborgs kommun.

Avfall och återvinning

Här kan du läsa om kommunens arbete med sophämtning, avfall och återvinning.
Läs om avfall och återvinning

Bostäder och tomter

Letar du efter ny bostad eller är du kanske sugen på att bygga ditt eget hus? Här kan du läsa om var du hittar ny bostad och hur du gör för att köpa en egen tomt.
Läs om bostäder och lediga tomter

Bygga

Vad gäller om du vill bygga nytt eller bygga till? Här hittar du information om bygglov.
Läs om bygglov och anmälan

Fastighetsfrågor

Har du frågor om fastighetsbestämmelser, tillgänglighet, marklov eller vill se plan- och byggtaxa?
Läs om fastighetsfrågor

Samhällsbyggnad och planering

Här kan du läsa om Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsprojekt. Det finns också information om översiktsplan, detaljplaner och kartor.
Läs om byggprojekt och planering i kommunen

Vatten och avlopp

Läs om kommunens arbete med vatten och avlopp. Du kan även läsa om hur du ansluter dig till kommunens avlopp eller anlägger enskilt avlopp.
Läs om vatten och avlopp

Visionen om Trelleborg som en stad rik på upplevelser.

Nyheter inom bostäder, miljö och byggande:

Nedan kan du se en lista över de senaste nyheterna inom bostäder, miljö och byggande i Trelleborgs kommun.

 • Trelleborgs hamn bidrar till fossilfri kommun

  2013 undertecknade Trelleborgs kommun Länsstyrelsens i Skåne upprop ”100 % fossilbränslefritt Skåne 2020”. När 2019 års siffror för fossilbränsleanvändningen i kommunen sammanställts, visar det sig att den största förbättringen återfinns inom kategorin drivmedel - från 39 procent 2018 till 58 procent 2019. Bakom siffrorna ligger det framgångsrika klimatarbetet hos Trelleborg Hamn AB.

 • Hjälp kommunen att spara på vårt gemensamma vatten

  För att undvika ett bevattningsförbud i sommar uppmanar kommunen alla trelleborgare att vara sparsamma med vårt gemensamma vatten.

 • Nytt vattenmagasin minskar risk för översvämningar i Granlunda

  Bygget av det nya dagvattenmagasinet inleds i juni. Magasinet placeras längs östra kanten av Östervångsparken, intill Östervångsvägen. Magasinet kommer att rymma 400 kubikmeter regnvatten och byggs för att komma till rätta med riskerna för översvämningar i Granlundaområdet, till höger i bild. Framkomligheten i området kommer att påverkas från Sveagatan i norr till Frans Malmrosgatan i söder där nya ledningar ansluts till magasinet.

  Trelleborgs kommun bygger ett nytt magasin för dagvatten, i vardagligt tal regnvatten, vid Östervångsvägen i Trelleborg. Bygget startar i juni och pågår till oktober. Framkomligheten i området kommer periodvis att påverkas.

 • Viktigt att ta hand om vårt vatten

  Skräp som hamnar i en dagvattenbrunn sköljs orenat ut i sjöar, åar och hav.

  När du slänger skräp på gatan sköljs det iväg med regnvattnet och rinner orenat ut i våra sjöar, åar och hav.