Trelleborgs kommun är en kommun i tillväxt. Just nu pågår flera större samhällsbyggnadsprojekt både i staden och i andra delar av kommunen.

Med spännande stadsomvandlingsprojekt och infrastruktursatsningar bygger vi just nu en attraktiv kuststad mitt i den expansiva och dynamiska Öresundsr…

Trelleborgs kommun växer och utvecklas. Endast ett stenkast från Stadsparken, Stortorget, verksamheter och kollektivtrafik har Trelleborgs kommun nu m…

Kuststad 2025 är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och drygt 7 000 nya bostäder i havsnära lä…

Samhällsbyggnadsförvaltningen