Trelleborgs kommun är en kommun i tillväxt. Just nu pågår flera större samhällsbyggnadsprojekt både i staden och andra delar av kommunen.

Just nu pågår flera större samhällsbyggnadsprojekt både i staden och andra delar av kommunen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I projektkartan ser du kommunens pågående detaljplaner, planprojekt och andra stadsbyggnadsprojekt. Kartan kan inte öppnas i Internet explorer. Vi rek…

Trelleborgs kommun växer och utvecklas. Endast ett stenkast från Stadsparken, Stortorget, verksamheter och kollektivtrafik har Trelleborgs kommun nu m…

– där Trelleborg åter möter havet Västra Sjöstaden är ett av Trelleborgs kommuns stora stadsutvecklingsprojekt och planerade utbyggnadsområden. Västra…

Kuststad 2025 är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och drygt 4 000 nya bostäder i havsnära lä…

Samhällsbyggnadsförvaltningen