Trelleborgs kommun är en kommun i tillväxt. Just nu pågår flera större samhällsbyggnadsprojekt både i staden och andra delar av kommunen.

Just nu pågår flera större samhällsbyggnadsprojekt både i staden och andra delar av kommunen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I projektkartan ser du kommunens pågående detaljplaner, planprojekt och andra stadsbyggnadsprojekt. Kartan kan inte öppnas i Internet explorer. Vi rek…

Övre är ett gammalt stationsområde som ligger mitt i centrala Trelleborg, precis intill Stadsparken och cirka fem minuters promenad från centralstatio…

Västra Sjöstaden ska bli en ny, attraktiv och hållbar stadsdel vid havet i Trelleborg. Här skapas en ny mötesplats för trelleborgarna som också ger mö…

Kuststad 2025 är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och drygt 4 000 nya bostäder i havsnära lä…

Samhällsbyggnadsförvaltningen