I kommunen finns ett stort antal naturområden som alla har sitt unika växt- och djurliv. Oavsett om intresset är ovanliga fåglar, huggormar, blommor, växter, fjärilar och fladdermöss eller fiske, vandringsleder och skogsmiljö, så finns det en naturupplevelse att vänta runt hörnet. Parker och natur på kommunal mark i Trelleborgs kommun förvaltas av kommunen.

Trelleborgs kommun har ett stort antal vackra parker och naturområden, till exempel Stadsparken i centrala Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Tekniska serviceförvaltningen