Parker och natur i på kommunal mark i Trelleborgs kommun förvaltas av kommunen. Aktuella parker eller naturområden listas under Parker och grönområden.

Stadsparken är en av Trelleborgs många parker.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Trelleborgs kommun har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för frågor rörande vattenförvaltningen enligt ramdirektivet för vatten. Kommunen deltar även i ett antal vattenorganisationer.

Tekniska serviceförvaltningen