Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser i enlighet med kommunallagen 8 kap 10 §.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige och nämnder

Hur överklagar man ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Anslag/bevis, kungörelser

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunfullmäktige

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-02-03

  Datum då anslaget tas ned: 2023-02-28

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-02-03

  Datum då anslaget tas ned: 2023-02-27

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Chassinummer: P96C1005275

  Fabrikat: Okänt

  Typ: Moped

  Ursprunglig uppställningsplats: Kornvägen

 • Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktliga planering och tas fram med förenklat förfarande.

  Samråd med annat land är inte nödvändigt.

  Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

  Planförslaget tillgängligt på Rådhuset, bokbussen, Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner

  Samråd pågår mellan den 30 januari 2023 och 27 februari 2023.

  Under samrådstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 27 februari.

  Ange diarienummer PL-2022-84 till samhallsbyggnad@trelleborg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

  Detaljplanen tas fram med förenklat förfarande. Den som inte senast under samrådstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: (PL) WP2246K

  Fabrikat: Volkswagen

  Typ: Golf

  Ursprunglig uppställning: Strandridaregatan

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ : Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp : 2023-01-27

  Datum då anslaget tas ner : 2023-02-18

  Förvaringsplats : Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Tekniska servicenämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-23

  Datum då anslaget tas ned: 2023-02-14

  Förvaringsplats: Tekniska serviceförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

  Mötets dnr: AMN 2023/14

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-23

  Datum då anslaget tas ned: 2023-02-15

  Förvaring: Arbetsmarknadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Bildningsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-20

  Datum då anslaget tas ned: 2023-02-13

  Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-19

  Datum då anslaget tas ned: 2023-02-13

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-17

  Datum då anslaget tas ner: 2023-02-08

  Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-16

  Datum då anslaget tas ner: 2023-02-07

  Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-13

  Datum då anslaget tas ner: 2023-02-04

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen


 • Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: UGJ 925

  Fabrikat: Mazda

  Typ: 6

  Ursprunglig uppställning: Omvägen 27


 • Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: TUT 854

  Fabrikat: Fiat

  Typ:  Punto

  Ursprunglig uppställning: Omvägen 27

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: Okänt

  Fabrikat: Brenderup

  Typ: Släp

  Ursprunglig uppställning: Hedvägen 451

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: UNL 954

  Fabrikat: Mercedes

  Typ: ML320

  Ursprunglig uppställningsplats: Hedvägen 451

 • Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: TTT 077

  Fabrikat: Skoda

  Typ: Octavia

  Ursprunglig uppställning: Östra Förstadsgatan

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-12-08

  Datum då anslaget tas ned: 2022-12-30

  Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: (PL) WA9692C

  Fabrikat: Opel

  Typ: Astra

  Ursprunglig uppställning:  Hamng/Fyrmästareg

  TRELLEBORGS KOMMUN

  Tekniska Serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: (GB) KM54AUC

  Fabrikat: Audi

  Typ: A6

  Ursprunglig uppställning: Strandridaregatan

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: TBS 681

  Fabrikat: Volvo

  Typ: S 60

  Ursprunglig uppställning: Sjöviksvägen 4

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: WSC 571

  Fabrikat: Renault

  Typ: Megane

  Ursprunglig uppställning: Sjöviksvägen 4

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: RPP 086

  Fabrikat: Volkswagen

  Typ: Golf

  Ursprunglig uppställning: Sjöviksvägen 4

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-11-14

  Datum då anslaget tas ned: 2022-12-06

  Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen