I medborgarbudgeten – En miljon idéer – får medborgarna  i Trelleborgs kommun rösta fram förslag på investeringar för fem miljoner kronor under ett år. En miljon idéer startade  år 2020. År 2023 genomförs medborgarbudgeten för andra gången i kommunens norra landsbygdsområde.

Utvärdering

Vi vill veta vad du tycker!
För att vårt fortsatta arbete med En miljon idéer ska bli så bra som möjligt vill vi gärna veta vad du tycker om hur En miljon idéer fungerat hittills för ditt landsbygdsområde.
Låt oss få veta om du tycker du fått tillräckligt med information om förslagsinlämning, röstning och annat. Passa på att berätta om dina erfarenheter. Du svarar anonymt på frågorna.
Tack för att du medverkar!
Klicka på länken nedan för att komma till enkäten.

Mer information

En miljon idéer – medborgarbudget – är en modell för att avsätta resurser till investeringar, där medborgarna är med och lägger fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning röstar fram vilka förslag som ska genomföras.

  • Från och med 2022 finns nya kriterier som vid sidan av röstningsresultatet bestämmer vilka förslag som ska genomföras.
  • Från och med 2022 gäller också att förslag för föreningar får en egen budget i form av bidrag på en miljon kronor. Medborgarbudgetens totala belopp är därmed sex miljoner kronor.

Läs mer under rubriken Så går det till.

Kommunledningsförvaltningen