I medborgarbudgeten – En miljon idéer – får medborgarna rösta fram förslag på investeringar för fem miljoner kronor under år 2020. Den 1 juni startade röstningen för kommunens södra landsbygdsområde.

Fotograf: Catarina Axelsson Lindow

En miljon idéer – medborgarbudget – är en modell för att avsätta resurser till investeringar, där medborgarna är med och lägger fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning röstar fram vilket eller vilka förslag som ska genomföras.

Kommunledningsförvaltningen