I medborgarbudgeten – En miljon idéer – får medborgarna  i Trelleborgs kommun rösta fram förslag på investeringar för sex miljoner kronor under ett år. En miljon idéer startade  år 2020. År 2022 genomförs medborgarbudgeten för andra gången i kommunens södra landsbygdsområde.

En miljon idéer – medborgarbudget – är en modell för att avsätta resurser till investeringar, där medborgarna är med och lägger fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning röstar fram vilka förslag som ska genomföras.

  • För 2022 finns nya kriterier som vid sidan av röstningsresultatet bestämmer vilka förslag som ska genomföras.
  • Nytt för 2022 är också att förslag för föreningar får en egen budget på en miljon kronor (en av sex miljoner).

Läs mer under rubriken Så går det till.

Kommunledningsförvaltningen