Norra landsbygdsområdet

Under 2020 genomfördes En miljon idéer i kommunens södra landsbygdsområde. År 2021 är det dags för det norra landsbygdsområdet, där utvecklingsorterna Anderslöv, Alstad och Skegrie med omnejder är aktuella. Förslagsinlämningen är avslutad. Den 15 april startar röstningen.

En miljon idéers norra område sträcker sig från Skegrie i väster till Gärdslöv i norr.

Inlämnade förslag

Inlämnade förslag – se listan och rösta.

De förslag som inte gått vidare till röstning finns att ta del av här.

Samtliga förslagslämnare kommer att ha blivit kontaktade innan röstningen startar.

Zoomningsbar karta

För att se området och gränserna i detalj, kan du använda vår kartfunktion via länken nedan. Karttjänsten fungerar bäst med Chrome som webbläsare.

Zoomningsbar karta för En miljon idéer

Tidplan

För norra området gäller följande tidplan för En miljon idéer.

15 januari – 15 februari: Idéinlämning

Du kommer att kunna lämna förslag via e-tjänst, e-post eller telefon.

15 februari – 15 april: Bedömning

Löpande efter idéinlämning, samt under denna period, bedömer kommunens sakkunniga hur vi kan gå vidare med de inlämnade förslagen. Till exempel bedöms om förslaget är lagligt, om kommunen råder över tilltänkt plats, samt om det ryms inom budgeten. Du som lämnat in förslag kontaktas i de flesta fall, för en avstämning.

15 april – 1 maj: Röstning

När röstningsperioden startar publicerar vi listan med de aktuella förslagen. Varje person för rösta på tre förslag. Du kommer att kunna rösta via en länk, som meddelas senare. Alternativt kan du ringa in och lämna dina röster.

Juni: Resultatet presenteras

Förslagen som vunnit flest röster och som ryms inom budgeten för fem miljoner, presenteras och beslutas politiskt.

Augusti – December: Genomförande

Förslagen som vunnit flest röster och som ryms inom budgeten för fem miljoner genomförs i samråd med förslagsställarna.

Kom igång med idéskapandet

För att komma igång med den kreativa processen och idéskapandet kan det vara bra att dels hämta inspiration från annat håll och dels att skapa idéer tillsammans med vänner eller nära och kära.

Du kanske redan vet precis vad som behövs på orten. Eller vill du ha lite underlag att fundera kring. Vi vill dock poängtera att idéerna inte tvunget måste vara preciserade i detalj. Det räcker att föreslå att budgeten ska användas till en lekplats, ett utegym, en uppsnyggning av ett visst område, eller vad man nu vill lansera för idé. Det behöver inte vara mer detaljerat än så.

Se vilka förslag som genomförs i södra området.

Vad kostar saker och ting?

Som stöd i för idéarbetet har vi tagit fram översiktliga prisuppgifter för dem som vill få en uppfattning om vad saker och ting kostar.

Det är inte enkelt att visa kostnader för fysiska investeringar. Till exempel är det stor skillnad på olika typer av belysning. Fyra strålkastare på en näridrottsplats kostar cirka 300 000 kronor. Men handlar det om belysning av en promenadslinga, kan man få ungefär 15 stolpar för samma summa. Listan nedan är en mycket ungefärlig och grov kostnadsbild. Läs med en stor nypa salt.

Åtgärd, ungefärlig kostnad inklusive arbetskostnad och eventuell kommentar

 • Belysning på näridrottsplats, 300 000 kronor, fyra strålkastare
 • Belysning längs promenadslinga, 20 000 kronor per stolpe
 • Grusad promenadväg, 3 500 kronor per kvadratmeter
 • Asfalterad gång- och cykelstig, 4 000 kronor per kvadratmeter
 • Hundrastgård, 100 000 kronor, 200 meter stängsel och en grind. Förutsätter färdigt underlag.
 • Parkbänk, 3 000 – 12 000 kronor, modell, kvalitet och material avgör. Fastsättning tillkommer.
 • Gruppgunga, 45 000 kronor
 • Gungbräda, 25 000
 • Klätterställning, 90 000 kronor
 • Liten lekplats, 500 000 kronor, utan belysning, mycket grov uppskattning
 • Utegym, 500 000 kronor, mycket grov uppskattning
 • Volleybollplan, 50 000 kronor, avser stolpar och nät. Förutsätter färdigt underlag.
 • Större gräsplan för lek och idrott, 50 000 kronor
 • Boulebana, 55 000 kronor, avser grus och sarg

Aktuella planer för kommunens mark

Det kan vara bra att skaffa sig en bild av hur kommunens planer för den del av landsbygden som just du brinner för ser ut. Här följer länkar till några sidor som kan vara intressanta att ta del av.

Här kan du se vilka projekt som just nu planeras och byggs i Trelleborgs kommun. Genom att klicka på ett projekt i kartan får du upp information om projektet. Kartan öppnas lämpligen i Chrome.

Gå till kartan för byggprojekt i Trelleborgs kommun

I Översiktsplan för orter och landsbygd 2028  kan du bland annat läsa vad man pratade om vid dialogerna som genomfördes år 2018, när Landsbygdsprogrammet och Översiktsplan orter och landsbygd 2028 togs fram. En del av idéerna som föreslogs då är inte genomförda än och förtjänar kanske att lyftas fram på nytt. Genom En miljon idéer kan gamla idéer tas fram på nytt och kanske denna gång förverkligas.

Översiktsplan 2028

Aktuella samhällsbyggnadsplaner i Trelleborgs kommun

Information om parker och naturområden i Trelleborgs kommun

Inspiration från Nässjö och andra kommuner

Nässjö kommun har arbetat framgångsrikt med medborgarbudget för landsbygdsutveckling. Deras budget är mindre än Trelleborgs, men idéer och genomförda förslag kan ge tips och inspiration. Hittills har Nässjös arbete bland annat resulterat i:

 • Cykelhinderbana, kommunen och samfällighetsföreningen har hjälpts åt att färdigställa området
 • Klätterställning på lekplats
 • Utegym vid lekplats
 • Äventyrshinderbana
 • Badflotte vid badplats
 • Paviljong med grill vid sjöpark
 • Ny bro över Svartån
 • Hjärtstartare i bydgegård

Läs mer om Nässjö kommuns medborgarbudget.

Kommunledningsförvaltningen