Norra landsbygdsområdet

Under 2020 genomfördes En miljon idéer i kommunens södra landsbygdsområde. År 2021 är det dags för det norra landsbygdsområdet, där utvecklingsorterna Anderslöv, Alstad och Skegrie med omnejder är aktuella.

Röstningen är nu avslutad

Mellan den 15 april och 1 maj var det röstningsperiod för inlämnade förslag. En projektplan ska göras för varje projekt som ska genomföras, så byggstarten kan variera. Ambitionen är att vinnande projekt ska vara genomförda under hösten 2021.

På måndagen träffade kommunens representanter förslagsställarna vid den blivande mötesplatsen vid Rosenhagen i Anderslöv.

Fotograf: Susanne Larsson

Och vinnarna är …

Det vinnande förslaget om Rosenhagen lämnades in av förskolorna i Anderslöv, som vill göra Rosenhagen till en mötesplats i naturen på liknade sätt som Albäcksområdet i Trelleborg. Anderslövs Folketshus-förening som äger delar av marken är positiva.

De förslag som fick flest röster ska genomföras så långt budgeten räcker. Eftersom den totala budgeten är på fem miljoner kronor och ett förslag får kosta högst en miljon, blir det minst fem förslag som genomförs.

De förslag som står på tur efter möteplatsen på Rosenhagen är en samlingslokal och utegym vid friluftsbadet Anderslöv, en korthålsbana vid Tegelberga golfklubb, en badbrygga i Skåre hamn och cykel/gångstig mellan Minnesberg och Alstad. Genomförandet av dessa förslagen diskuteras i viss mån fortfarande:

Samtliga förslag – antal röster:

–       Rosenhagen till en mötesplats för alla åldrar – 517

–       Samlingslokal och utegym vid friluftsbadet Anderslöv – 345

–       Korthålsbana vid Tegelberga golfklubb – 336

–       Badbrygga i Skåre hamn – 276

–       Cykel/gångstig Minnesberg-Alstad  – 275

–       Utegym Skegrie – 271

–       Upprustning av Alstad lekplats- 217

–       Lekplats med linbanor och kojor i Skegrie – 199

–       Skatepark/ramp i Skegrie – 158

–       Skate/BMXbana i Anderslöv – 152

–       Utegym Anderslöv vid Familjens Hus –  131

–       Träningsanläggning i Albäcksskogen – 121

–       Boulebana i Gärslöv –  119

–       Möteplats i Snarringe – 118

–       Mötesplats i Skegrie – 108

–       Allaktivtetshus i Grönby – 85

–       Lekplats/rastgård för hundar i Skegrie- 84

–       Ängsblommor för fler pollinerare – 73

–       Förnya lekplatsen i Fuglie – 71

–       Vindskydd och grillplatser – 62

–       Naturspaningsled Kurland – 61

–       Parkourbana i Skegrie – 56

–       Ståstorpån naturområde tillgängliggörs – 54

–       Upprustning av lekplatser i Anderslöv – 52

–       Fler hundlatriner i Skegrie – 49

–       Friidrottsplan och fotbollsplan i Skegrie  –  37

–       Volleybollplan i Skegrie – 31

–       Boulebana och hundrastgård Stavstensudde – 27

–       Fler hundrastgårdar i Anderlöv – 27

–       Boulebana i Fuglie – 9

En miljon idéers norra område sträcker sig från Skegrie i väster till Gärdslöv i norr.

Inlämnade förslag som inte gick vidare till röstning

Samtliga förslagslämnare kontaktades innan röstningen startade. Förslag som inte gick vidare till röstning finns att se via länken nedan.

De förslag som inte gått vidare till röstning finns att ta del av här.

Zoomningsbar karta

För att se området och gränserna i detalj, kan du använda vår kartfunktion via länken nedan. Karttjänsten fungerar bäst med Chrome som webbläsare.

Zoomningsbar karta för En miljon idéer

Tidplan

För norra området gäller följande tidplan för En miljon idéer.

15 januari – 15 februari: Idéinlämning

Du kommer att kunna lämna förslag via e-tjänst, e-post eller telefon.

15 februari – 15 april: Bedömning

Löpande efter idéinlämning, samt under denna period, bedömer kommunens sakkunniga hur vi kan gå vidare med de inlämnade förslagen. Till exempel bedöms om förslaget är lagligt, om kommunen råder över tilltänkt plats, samt om det ryms inom budgeten. Du som lämnat in förslag kontaktas i de flesta fall, för en avstämning.

15 april – 1 maj: Röstning

När röstningsperioden startar publicerar vi listan med de aktuella förslagen. Varje person för rösta på tre förslag. Du kommer att kunna rösta via en länk, som meddelas senare. Alternativt kan du ringa in och lämna dina röster.

Juni: Resultatet presenteras

Förslagen som vunnit flest röster och som ryms inom budgeten för fem miljoner, presenteras och beslutas politiskt.

Augusti – December: Genomförande

Förslagen som vunnit flest röster och som ryms inom budgeten för fem miljoner genomförs i samråd med förslagsställarna.

Kommunledningsförvaltningen