Norra landsbygdsområdet

År 2020 startades arbetet med medborgarbudgeten En miljon idéer i kommunens södra landsbygdsområde. År 2021 genomfördes den i det norra landsbygdsområdet, där utvecklingsorterna Anderslöv, Alstad och Skegrie med omnejder är belägna. Är 2023 genomförs En miljon idéer åter i kommunens norra landsbygdsområde.

Genomförda förslag från medborgarbudgeten 2021

Mötesplats vid Rosenhagen i Anderslöv

Förslaget om en mötesplats i naturen vid Rosenhagen i Anderslöv lämnades in av förskolorna i Anderslöv. Förslaget fick de flesta rösterna i omröstningen till En miljon idéer 2021. Genomförandet av förslaget innebär en naturlekplats med goda möjligheter till lek, motion och rekreation. På platsen finns flera sittplatser, tydligare stigar, ett grillhus och ett vindskydd. Cirka 150 barn från förskolan i Anderslöv deltog i invigningen, som gick av stapeln i september 2022.

Utegym i Skegrie

Förslaget om utegym i Skegrie kom från föräldrar på orten som, speciellt i pandemitider, ville hålla sig aktiva med ett utegym, som gärna placerades nära en lekplats. Förslaget om utegymmet är nu färdigställt och placerat tillsammans med en aktivitetspark, som i sin tur kommit till genom ett medborgarförslag. Förutom utegym finns därför nu även boulebanor, cykelpumptrack, hundrastgård, samt grillplats och återvinningsstation samlat i aktivitesparken.

Aktivitetsparken och utegymmet öppnades i juni 2022 och ligger i anslutning till korsningen Skegrie byaväg – Midsommarängen.

Badbrygga i Skåre hamn

Enkelt och precist kom förslaget från Niklas Orup med vänner i Skåre byalag: En badbrygga från östra piren i Skåre hamn. Badbryggan bidrar till utvecklingen av hamnområdet och blir ett fint tillskott till omgivningen. Hugade badare tog ett nyårsdopp från bryggan den 1/1 2021, klockan 11.11.

Korthålsbana vid Tegelberga golfklubb

Golf för alla, tänkte Bo Rolf, när han skickade in förslaget om en korthålsbana vid Tegelberga golfklubb vid Alstad. I förslaget ingick att anlägga en korthålsbana om 6 hål som en del av övningsfältet som ägs av klubben. Korthålsbanan är avgiftsfri för alla och ger både juniorer och äldre möjlighet att utvecklas inom golfen. Banan anlades under hösten 2021 och invigdes den 3 juli 2022.

Mer om 2021 års medborgarbudget

 • Mellan den 15 april och 1 maj var det röstningsperiod för inlämnade förslag. En projektplan ska göras för varje projekt som ska genomföras, så byggstarten kan variera. Flera projekt återstår att genomföras.

 • Rosenhagen till en mötesplats för alla åldrar – Klar! (Se ovan)

  Samlingslokal och utegym vid friluftsbadet Anderslöv – Behovet av samlingslokal kunde tillgodoses i det befintliga Allaktivitetshusets och  utegymmet kommer att uppföras under våren 2023.

  Korthålsbana vid Tegelberga golfklubb – Klar! (Se ovan)

  Badbrygga i Skåre hamn – Klar! (Se ovan.)

  Utegym Skegrie – Klar! (Se ovan)

  Upprustning av Alstad lekplats – Påbörjas under våren 2023.

  Ett projekt som dessvärre blir omöjligt att få till är cykelvägen mellan Alstad och Minnesberg. Det har visat sig att förslaget vid närmare granskning inte är genomförbart av hänsyn till naturvärden. I stället kommer ett utegym i Skegrie och upprustning av lekplatsen i Alstad, som fick nästan lika många röster, att bli aktuellt för genomförande.

 • Rosenhagen till en mötesplats för alla åldrar – 517

  Samlingslokal och utegym vid friluftsbadet Anderslöv – 345

  Korthålsbana vid Tegelberga golfklubb – 336

  Badbrygga i Skåre hamn – 276

  Cykel/gångstig Minnesberg-Alstad  – 275

  Utegym Skegrie – 271

  Upprustning av Alstad lekplats- 217

  Lekplats med linbanor och kojor i Skegrie – 199

  Skatepark/ramp i Skegrie – 158

  Skate/BMX-bana i Anderslöv – 152

  Utegym Anderslöv vid Familjens Hus –  131

  Träningsanläggning i Albäcksskogen – 121

  Boulebana i Gärdslöv –  119

  Mötesplats i Snarringe – 118

  Mötesplats i Skegrie – 108

  Allaktivitetshus i Grönby – 85

  Lekplats/rastgård för hundar i Skegrie- 84

  Ängsblommor för fler pollinerare – 73

  Förnya lekplatsen i Fuglie – 71

  Vindskydd och grillplatser – 62

  Naturspaningsled Kurland – 61

  Parkourbana i Skegrie – 56

  Ståstorpån naturområde tillgängliggörs – 54

  Upprustning av lekplatser i Anderslöv – 52

  Fler hundlatriner i Skegrie – 49

  Friidrottsplan och fotbollsplan i Skegrie  –  37

  Volleybollplan i Skegrie – 31

  Boulebana och hundrastgård Stavstensudde – 27

  Fler hundrastgårdar i Anderslöv – 27

  Boulebana i Fuglie – 9

 • Samtliga förslagslämnare kontaktades innan röstningen startade. Förslag som inte gick vidare till röstning finns att se via länken nedan.

  De förslag som inte gått vidare till röstning finns att ta del av här.

En miljon idéers norra område sträcker sig från Skegrie i väster till Gärdslöv i norr.

Zoomningsbar karta

För att se området och gränserna i detalj, kan du använda vår kartfunktion via länken nedan. Karttjänsten fungerar bäst med Chrome som webbläsare.

Zoomningsbar karta för En miljon idéer

Kommunledningsförvaltningen