Bakgrund

I juni 2019 beslutade Kommunfullmäktige att Landsbygdsmiljonen ska utvecklas till medborgarbudget – En miljon idéer. Utgångspunkten är att avsätta resurser till investeringar, låta medborgarna vara med och lägga fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning rösta fram vilket eller vilka förslag som ska genomföras.

Modell för delaktighet

Medborgarbudget är en modell för delaktighet, som ska komplettera det goda samarbetet med föreningslivet för att nå samhällsengagemang hos ännu fler medborgare. Syftet är också att öka förutsättningarna för att investeringarna som genomförs kommer många till del.

Samarbete med SKR:s nätverk

Representanter för kommunen ingår sedan hösten 2019 i ett nätverk inom SKR (Sveriges kommuner och regioner), för att få kunskapsstöd och erfarenhetsutbyte med andra kommuner i Sverige och internationellt.

Bakgrund

Medborgarbudget har sitt ursprung i Porto Alegre, en kommun i Brasilien, där de började med medborgarbudget redan 1989. Partiet som vann valet hade utlovat att arbeta med att ta bort korruption och nepotism genom att involvera medborgarna i budgetprioriteringar så att kommunala skattemedel gick till satsningar där medborgarna uppfattade att behoven var störst. Sedan 1989 har medborgarbudget spridits över världen och finns nu i alla världsdelar. Under de senaste åren har antalet kommuner och länder som beslutat om att införa medborgarbudget ökat i allt snabbare takt.

Läs mer om medborgarbudget på SKR:s webbplats.