Från och med höstterminen 2019 kan elever i Trelleborgs kommun ta med sig skolpengen utomlands för att bekosta sina studier.

Nu kan elever ta med sig skolpengen utomlands

Från och med höstterminen 2019 har elever i Trelleborgs kommun möjlighet att ta med sig skolpengen utomlands för att bekosta sina studier om vissa förutsättningar är uppfyllda. Elevens vårdnadshavare eller myndig elev ansöker hos bildningsförvaltningen om bidrag.

 • Arbeta som röstmottagare

  EU-flaggan

  Söndagen den 26:e maj är det val till Europaparlamentet. Då kan du vara en av röstmottagarna som gör det möjligt för väljare i Trelleborgs kommun att utöva sin demokratiska rättighet – att kunna rösta i fria, hemliga och direkta val.

 • Trygghetsvandring i Anderslöv

  Under senhösten genomförde kommunen en trygghetsvandring i Anderslöv. På trygghetsvandringen deltog bland annat polisen, trygghetsvärdar, kommunala tjänstemän, politiker samt boende i Anderslöv. Syftet med trygghetsvandringen var ett ömsesidigt utbyte av tankar, idéer och synpunkter om tryggheten i Anderslöv.

 • Trelleborg får LSS-koordinator

  Katja Nilsson blir kommunens koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

  Trelleborg är den första skånska kommunen som får en LSS-koordinator. Katja Nilsson började på tjänsten i februari och koordinatorstödet riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

 • Kommunfullmäktige tidigareläggs

  På måndag, den 25 februari, är det dags för årets andra kommunfullmäktige. På dagordningen står bland annat val av ledamöter till de kommunala bolagens styrelser

 • Trelleborg en allt tryggare plats

  Polisemblem

  Färre stölder och mindre skadegörelse. Trelleborg är en allt tryggare plats att bo och leva på, enligt den undersökning som SKL, Sveriges kommun och landsting, låtit göra tillsammans med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Allmänhetens oro minskar däremot inte i samma takt som brotten gör.