Trelleborg ska vara en skolkommun att räkna med – det gäller även de måltider vi erbjuder barn och elever i våra skolor!

Måltidsmiljön, såväl inne som ute, ska bidra till måltidsglädje för barn och elever i Trelleborgs skolor.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Goda och näringsriktiga måltider i en trivsam miljö bidrar till mätta och glada elever som kan koncentrera sig bättre i skolan. Dessutom kan goda matvanor som etableras i skolåldern vara en bidragande faktor till en god hälsa genom hela livet. Trelleborg förskolor och skolor satsar på skolmaten!

Måltidsavdelningen ansvarar för måltiderna inom förskolor och skolor och är en del av bildningsförvaltningen. Vi ska erbjuda våra matgäster inom förskola, skola och fritidshem måltider som är i linje med de nordiska näringsrekommendationerna samt med övriga nationella lagar och rekommendationer inom området.

Maten ska i största möjliga mån vara lagad med naturliga råvaror och fri från onödiga tillsatser. Den får gärna lagas från grunden och nära våra matgäster. Det ska finnas valmöjligheter utifrån individuella behov och önskemål. Kött från djur som slaktas med religiösa slaktmetoder, halal samt kosher, får inte serveras i kommunens verksamhet.

  • Måltidsmiljön, såväl inne som ute, ska bidra till måltidsglädje och utformas så att barn och elever tycker det är trevligt att äta. Det ska finnas ett positivt och respektfullt bemötande och barn och elever ska ges tillräckligt med tid för att äta.

  • Trelleborgs kommun ska arbeta med mat och måltider på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling och med ett kostnadseffektivt förhållningssätt. Livsmedel som vi upphandlar skall innehålla så liten mängd antibiotika och växtgifter som är möjligt. Trelleborgs skolor ska arbeta på ett sätt som gör att matsvinnet blir så litet som möjligt. Avfall ska källsorteras. Inom förskola och skola ska intaget av vegetabilier främjas. Livsmedel som har en så liten miljöpåverkan som möjligt ska prioriteras och vi ska laga måltider som är säsongsanpassade.

  • Mat och måltider inom förskola, skola och fritidshem ska uppmuntras som ett pedagogiskt verktyg för att väcka barn och elevers nyfikenhet kring mat och smaker. Mat och måltider kan också bidra som kulturbärare och våra måltider ska vara en blandning av traditionell och modern mat. En pedagogisk måltid ger tillfälle till samvaro mellan vuxna och barn. Den pedagogiska måltiden ska bidra till en positiv måltidsupplevelse och matglädje.

Måltidsavdelningen

Telefonnummer
Måltidschef: 0410-73 47 43
Telefonnummer
Enhetschef och ansvarig för förskolorna Ajgeldingerska, Prästkragen, Änghög, Modeshög, Dalajär, Österjär, Flaningen, Fågelsången, Örtagården, Högalid, Udden och Gertrudsgården: 0410-73 40 97
Telefonnummer
Kökschef - Fågelbäcksskolan och Kattebäckskolan: 0410-73 38 68
Telefonnummer
Kökschef - Pilevallskolan samt förskolorna Pilekvisten och Klövern: 0410-73 35 88
Telefonnummer
Kökschef - Västervångskolan: 0410-73 46 59
Telefonnummer
Kökschef - Söderslättgymnasiet samt förskolorna Granlunda, Klämman, Månssonska villan och Solrosen: 0410-73 40 95
Telefonnummer
Kökschef - Väståkraskolan, Alstad skola, och förskolorna Alstad, Söderängen, Orren och Smörblomman: 0410-73 44 43
Telefonnummer
Kökschef - Liljeborgsskolan och Ljunggrenska skolan: 0410-73 35 15
Telefonnummer
Kökschef - Skegrie skola och Skegrie förskolor: 0410-73 43 05
Telefonnummer
Kökschef - Klagstorps skola och förskola samt Smygeskolan och Smyge förskola: 0410-73 37 77
Telefonnummer
Kökschef - Serresjöskolan och Östra skolan: 0410-73 46 53

Bildningsförvaltningen