Trelleborg ska vara en skolkommun att räkna med – det gäller även de måltider vi erbjuder barn och elever i våra skolor!

Måltidsmiljön, såväl inne som ute, ska bidra till måltidsglädje för barn och elever i Trelleborgs skolor.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Goda och näringsriktiga måltider i en trivsam miljö bidrar till mätta och glada elever som kan koncentrera sig bättre i skolan. Dessutom kan goda matvanor som etableras i skolåldern vara en bidragande faktor till en god hälsa genom hela livet. Trelleborg förskolor och skolor satsar på skolmaten!

Måltidsavdelningen ansvarar för måltiderna inom förskolor och skolor och är en del av bildningsförvaltningen. Vi ska erbjuda våra matgäster inom förskola, skola och fritidshem måltider som är i linje med de nordiska näringsrekommendationerna samt med övriga nationella lagar och rekommendationer inom området.

Maten ska i största möjliga mån vara lagad med naturliga råvaror och fri från onödiga tillsatser. Den får gärna lagas från grunden och nära våra matgäster. Det ska finnas valmöjligheter utifrån individuella behov och önskemål. Kött från djur som slaktas med religiösa slaktmetoder, halal samt kosher, får inte serveras i kommunens verksamhet.

 • Måltidsmiljön, såväl inne som ute, ska bidra till måltidsglädje och utformas så att barn och elever tycker det är trevligt att äta. Det ska finnas ett positivt och respektfullt bemötande och barn och elever ska ges tillräckligt med tid för att äta.

  På alla grundskolor har vi schemalagda måltider. Att i ro få äta en välbalanserad och god lunch, tillsammans med vuxna förebilder som äter den pedagogiska måltiden kostnadsfritt, ger kraft och energi att orka prestera hela skoldagen.

  Energiintaget under skoldagen har en tydlig koppling till elevernas prestation. Vi vet att ju bättre eleverna äter, desto bättre presterar de i sitt skolarbete och vi vet att skolmat som hamnar i magen är strategiskt viktigt för den psykosociala skol- och arbetsmiljön, både för elever och för personal.

 • Trelleborgs kommun ska arbeta med mat och måltider på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling och ha ett kostnadseffektivt förhållningssätt. Livsmedel som vi upphandlar ska innehålla så liten mängd antibiotika och växtgifter som möjligt.

  Trelleborgs skolor ska också arbeta på ett sätt som gör att matsvinnet blir så litet som möjligt, vilket vi uppnår genom arbete i matråden och genom mätningar och diskussioner, men också genom kompetensutveckling hos måltidspersonal. Det kan handla om svinnsmart matlagning och hur matsvinn kan användas för att skapa nya spännande rätter.

  Dessutom ska avfall källsorteras. Inom förskola och skola ska intaget av vegetabilier främjas. Livsmedel som har en så liten miljöpåverkan som möjligt ska prioriteras och vi ska laga måltider som är säsongsanpassade.

 • Mat och måltider inom förskola, skola och fritidshem ska uppmuntras som ett pedagogiskt verktyg för att väcka barn och elevers nyfikenhet kring mat och smaker. Mat och måltider kan också bidra som kulturbärare och våra måltider ska vara en blandning av traditionell och modern mat. En pedagogisk måltid ger tillfälle till samvaro mellan vuxna och barn. Den pedagogiska måltiden ska bidra till en positiv måltidsupplevelse och matglädje.

 • Måltiderna i Trelleborgs kommun är sedan 2020 uppdelade mellan förskola, skola och gymnasiet samt äldreomsorgen. Kommungemensamt har kommunens personal under våren 2021 påbörjat ett arbete med att klimatberäkna recept som läggs in i vårt kostdatasystem Matilda. Detta är ett steg i arbetet att medvetandegöra matgästen om hur olika livsmedelsval påverkar klimatet. Detta sker genom att kökschefer och nyckelpersoner utbildas stegvis och genom ett gott samarbete med kommunens klimat- och hållbarhetstrateger omvandlas recepten, skillnaderna mellan olika livsmedelsval till pedagogiska förklaringsmodeller som kan visas exempelvis i elevernas matsalsmiljöer.

  Det systematiska arbetet pågår samtidigt genom självskattningar inom flera olika kvalitetsaspekter via verktyget SkolmatsSverige för grundskolan. Där skattas näringsinnehåll, utbud, måltidsmiljö men också miljöarbetet i våra skolkök. Våren 2021 görs denna miljöenkät för första gången och varje kök får då ett nuläge som analyseras och åtgärdsplaner skrivs för hur varje kök ska utvecklas sitt miljöarbete, något som sker både i köken men också vi samarbete med eleverna via måltidsråd.

  Färsformare för klimatet

  En del i det systematiska arbetet för att minska klimatpåverkan är också arbetet med att prova nya växtbaserade proteiner, vilka lanseras i en strid ström. För att öka möjligheterna till icke animaliska proteiner har de större tillagningsköken fått färsformare och lärande pågår.

  Matsvinn mäts i ett digitalt system och skolorna har klimatveckor där vi årligen får ett extra stort fokus på frågorna.

  Skolmåltider som lagas nära matgästen är ett mål. För att nå detta finns ett systematiskt arbete med att avveckla mottagningskök också som ett led i att minska transporterna. Under förra året infördes också samordnad varudistribution som startade just med livsmedel. Transporterna minskar både genom samordningen, men också genom att mindre enheter endast får en varuleverans per vecka. Utifrån utvärderingar kommer detta att utvecklas vidare.

 • På sidan Matilda Matsedel kan du se veckans meny för just din skola.

  Matilda Matsedel

Kontaktuppgifter – Måltidsavdelningen

 • Verksamhetschef
  Telefon: 0410-73 47 43
 • Enhetschef och ansvarig för rektorsområde Förskolor (Ajgeldingerska villan, Klämmans förskola, Prästkragens förskola, Fågelsångens förskola och Solrosens förskola)
  Telefon: 0410-73 40 97
 • Kökschef – rektorsområde Tätort väster (Sjöviksskolan, Kattebäckskolan och Flaningens förskola)
  Telefon: 0410-73 38 68
 • Kökschef – rektorsområde Tätort öster (Pilevallskolan, Pilekvistens förskola, Klöverns förskola, Örtagårdens förskola och Gertrudsgårdens förskola):
  Telefon: 0410-73 35 88
 • Kökschef – rektorsområde Nordväst (Västervångskolan, Änghögs förskola, Högalids förskola)
  Telefon: 0410-73 46 59
 • Kökschef – rektorsområde Alstad/Anderslöv (Väståkraskolan, Alstad skola och förskolorna Alstad, Söderängen, Orren och Smörblomman)
  Telefon: 0410-73 44 43
 • Kökschef – rektorsområde Tätort centrum (Liljeskolan och Granlunda förskola) Telefon: 0410-73 35 15
 • Kökschef – rektorsområde Skegrie (Skegrie skola, Skegrie förskolor och Uddens förskola)
  Telefon: 0410-73 43 05
 • Kökschef – rektorsområde Klagstorp/Smyge (Klagstorps skola och förskola, Smygeskolan och Smyge förskola)
  Telefon: 0410-73 37 77
 • Kökschef – rektorsområde Serresjö/Östra (Serresjöskolan, Östra skolan, Modeshögs förskola, Dalajärs förskola och Österjärs förskola)
  Telefon: 0410-73 46 53
 • Kökschef – Söderslättgymnasiet
  Telefon: 0410-73 40 95

Bildningsförvaltningen