Till studie- och yrkesvägledaren vänder du dig för att få hjälp med frågor kring gymnasievalet, utbildningar och yrken.

Studie- och yrkesvägledare finns inom både grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Bildningsförvaltningen