Studie- och yrkesvägledning

Till studie- och yrkesvägledaren (SYV) vänder du dig för att få hjälp med frågor kring gymnasieval, utbildningar och yrken.

Under våra drop in-tider är du välkommen med enklare frågor om din utbildning eller framtida studieval. Du kan även boka tid för ett längre enskilt vä…

När du vill studera men vet inte riktigt hur eller var eller vad. Våra studie- och yrkesvägledare erbjuder dig professionell vägledning i både yrkesva…

Bildningsförvaltningen