Studie- och yrkesvägledning

Till studie- och yrkesvägledaren (SYV) vänder du dig för att få hjälp med frågor kring gymnasieval, utbildningar och yrken.

När du vill studera men vet inte riktigt hur eller var eller vad. Våra studie- och yrkesvägledare erbjuder dig professionell vägledning i både yrkesva…

Bildningsförvaltningen