Rektorsområden i Trelleborgs kommun

I Trelleborg finns åtta rektorsområden inom förskola och grundskola. Ett nionde rektorsområde består av gymnasieskola samt öppen förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

I Trelleborgs kommun finns nio rektorsområden för förskola och grundskola.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I våra rektorsområden inom förskola/grundskola strävar vi efter ett 1-16-årsperspektiv vilket innebär att barnen oftast går i samma rektorsområde från 1 till 16 år. På så sätt tar vi ett helhetsgrepp om utbildningen och skapar en pedagogisk röd tråd i undervisning från första året i förskolan till nionde klass i grundskolan. Det innebär också smidigare stadieövergångar för barn och elever samt större möjligheter till god personalplanering.

Trygg skolgång

Rektor har tyngdpunkt på det strategiska ledarskapet med utökat eget ansvar, medan biträdande rektorer har ett delegerat operativt verksamhetsansvar. Därmed skapar vi en stabil, trygg och tydlig skolgång för våra barn och elever i Trelleborgs kommun.

Bildningsförvaltningen