Rektorsområden i Trelleborgs kommun

I Trelleborg finns nio rektorsområden inom förskola/grundskola. I åtta av dem ingår förskola och grundskola medan ett rektorsområde består av förskolor, öppna förskolor och pedagogisk omsorg. Ett tionde rektorsområde finns inom gymnasiet.

I Trelleborgs kommun finns nio rektorsområden för förskola och grundskola.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I våra rektorsområden inom förskola/grundskola strävar vi efter ett 1-16-årsperspektiv vilket innebär att barnen oftast går i samma rektorsområde från 1 till 16 år. På så sätt tar vi ett helhetsgrepp om utbildningen och skapar en pedagogisk röd tråd i undervisning från första året i förskolan till nionde klass i grundskolan. Det innebär också smidigare stadieövergångar för barn och elever samt större möjligheter till god personalplanering.

Rektor har tyngdpunkt på det strategiska ledarskapet med utökat eget ansvar, medan biträdande rektorer har ett delegerat operativt verksamhetsansvar. Därmed skapar vi en stabil, trygg och tydlig skolgång för våra barn och elever i Trelleborgs kommun.

Bildningsförvaltningen