Öster Järs förskola

Öster Järs förskola ligger i östra Trelleborg med fin natur intill knutarna, såsom hästhagar, Dalköpingeån, stranden och fritidsområdet Dalabadet. Stadsbussen tar oss till centrum, bibliotek och övrigt kulturutbud.

Öster Järs förskola ligger i östra Trelleborg med fin natur intill knutarna, såsom hästhagar, Dalköpingeån, stranden och fritidsområdet Dalabadet.

Förskolan består av fem avdelningar. En femårsgrupp finns som träffas regelbundet under veckan.

Grundstenarna för vår verksamhet vilar på leken samt inkluderande lek- och lärmiljöer. Rektorsområdet har en utomhusprofil som genomsyrar alla verksamheter. På förskolan har vi daglig utevistelse och rörelse.

Förskolans utemiljö ger oss goda förutsättningar för aktiv utevistelse som genomsyras av lek och inbjuder till fysiska och pedagogiska aktiviteter. På vår gård finns en stor vildvuxen del som består av höga träd, rikliga buskage och pileplanteringar. Detta lockar till fantasifulla, utforskande och motoriska lekar. De yngre barnen har en egen mindre gård, som är anpassad efter deras behov, intresse och utveckling.

Vårt arbetssätt

Vi erbjuder en rolig, trygg och lärorik verksamhet och lägger grunden till barnets livslånga lärande, i enlighet med förskolans läroplan, skollagen och barnkonventionen. Alla läroplanens mål vävs in i verksamheten för att skapa mångfald i lärandet.

Vi arbetar med tillgängliga lärmiljöer, där barnens intressen och behov styr, tydliggörande pedagogik såsom TAKK. Vi värnar om att alla barn ska utveckla sina sociala färdigheter och kommunikativa förmågor, känna trygghet och ha en glädjefull vardag.

Vi skapar dagligen utrymme för leken och är delaktiga i den tillsammans med barnen. Genom leken lär sig barnen bland annat att kommunicera, och skapa sociala kontakter. De prövar också sina erfarenheter och tillägnar sig kunskaper på ett lustfyllt och fantasifull sätt.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi samverkar med vårdnadshavarna genom den dagliga kontakten där vårdnadshavarna får kort information om barnens vistelse. Våra medarbetare är noga med mottagandet av barnen så att både barn och vårdnadshavare känner sig välkomna och får börja vistelsen hos oss på ett tryggt och lustfyllt sätt. Det är av stor vikt att alla känner sig sedda.

Via vår digitala lärplattform SchoolSoft, kan föräldrarna ta del av barnens utveckling. I avdelningens lärlogg skriver arbetslagen, och även till viss del ledningen, kort information kring verksamheten, mål och andra viktiga upplysningar som berör vårdnadshavarna.

Denna förskola tillhör rektorsområde Serresjö/Östra. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Öster Järs förskola

Telefonnummer
Rektor Anette Öhman: 0410-73 44 02
Telefonnummer
Biträdande rektor Ann-Britt Björklund: 0410-73 40 87
Telefonnummer
Saltkråkan: 0410-73 37 83, 0733-51 11 53
Telefonnummer
Katthult: 0410-73 38 74, 0733-51 11 55
Telefonnummer
Villa Villekulla: 0410-73 37 84, 0733-51 11 54
Telefonnummer
Junibacken: 0410-73 37 82, 0733-51 11 52
Telefonnummer
Bullerbyn: 0410-73 38 76, 0733-51 11 56
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 53
Telefonnummer
Köket: 0410-73 47 30
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 57

Adress

Bullerbyvägen 5
231 32 Trelleborg

Bildningsförvaltningen