Ajgeldingerska villan

Ajgeldingerska villan ligger lite norr om Trelleborgs centrum, nära flera grönområden, såsom Östervångsparken och Stadsparken. Skolor i närheten är Västervångskolan och Liljeskolan. Förskolan består av fyra avdelningar med cirka 70 barn.

Ajgeldingerska villan ligger lite norr om Trelleborgs centrum

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vårt arbetssätt

Varje termin börjar med en grundverksamhet där barnen lär sig våra rutiner och tränar socialt samspel i sin lek och i sitt lärande. Här grundläggs även tryggheten för små och stora barn.

Vi arbetar temainriktat på alla avdelningar. Barnen tränas i sitt sociala samspel samt har möjlighet att på ett lekfullt sätt tillägna sig och utveckla kunskaper och färdigheter inom språk, matematik och naturvetenskap. Vi har utbildade sagopedagoger som tar med barnen på spännande resor i sagans värld.

Vår stora och uppvuxna trädgård inbjuder till lek och rörelse. Här har vi även sagovandringar och andra aktiviteter tillsammans med barnen. Ofta tar vi oss, till fots, till bland annat biblioteket och museet.

Vi använder TAKK Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation, som stöd för att förstärka språket för våra barn.

Vår förskola är Grön Flagg-certifierad, vilket är ett intyg från Håll Sverige Rent till förskolor som arbetar med hållbar utveckling.

Kontakten med vårdnadshavarna

För att tiden hos oss ska bli så trygg, rolig och lärorik som möjligt för ditt barn värnar vi om goda relationer och ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare. Samarbetet börjar redan vid inskolningen där vi strävar efter att göra den så trygg och bra som möjligt för både dig och ditt barn.

Våra fortsatta relationer bygger vi upp genom regelbunden kontakt och uppföljning, både i direkta samtal och via vår lärplattform SchoolSoft. Där kan du som vårdnadshavare också ta del av vårt dagliga arbete med barnen.

Denna förskola tillhör rektorsområde Tätort Nordväst.

Ajgeldingerska villan

Telefonnummer
Rektor Lars Lundgren: 0410-73 36 85
Telefonnummer
Biträdande rektor Catrine Öhman: 0410-73 37 71
Telefonnummer
Administratör: 0410-73 41 44
Telefonnummer
Carl: 0410-73 31 94
Telefonnummer
Jacob: 0410-73 31 29
Telefonnummer
Maria: 0410-73 31 92
Telefonnummer
Hilma: 0410-73 31 93
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 59
Telefonnummer
Köket: 0410-73 31 06

Adress

Fredsgatan 22
231 51 Trelleborg

Bildningsförvaltningen