Försäkringar

Trelleborgs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Protector.

Hur går jag tillväga för att anmäla en skada eller ett olycksfall?

Om personen i fråga omfattas av olycksfallsförsäkringen ska skadan eller olycksfallet anmälas direkt till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan görs direkt på försäkringsbolaget Protectors hemsida.

När det gäller försäkringsfrågor vänder du dig i första hand till försäkringsbolaget. Skulle det uppstå problem, så tveka inte att höra av dig till Säkerhetsenheten i Trelleborgs kommun.

E-post: sakerhetsenheten@trelleborg.se

Övriga frågor

Kontakta Protector för övriga frågor på telefon eller e-post.

Tel: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Kommunledningsförvaltningen