Inom Trelleborgs kommun finns grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola, fritidshem, gymnasiesärskola och lärvux (särskild utbildning för vuxna).

Verksamheterna är förlagda på olika skolenheter i kommunen och har egen rektor för samtlig särskoleverksamhet.

Information om lärvux finns under Kommunal vuxenutbildning.

Skolskjuts till grundsärskola och gymnasiesärskola

Du som bor i Trelleborg och går i grund- eller gymnasiesärskola i Trelleborgs kommun eller nationellt program på gymnasiesärskola i närliggande kommun och har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts.

Information och ansökan om skolskjuts

Bildningsförvaltningen