Anpassad skola

Inom Trelleborgs kommun finns anpassad grundskola, anpassad grundskola med inriktning träningsskola, fritidshem, anpassad gymnasieskola och lärvux (särskild utbildning för vuxna).

Verksamheterna är förlagda på olika skolenheter i kommunen och har egen rektor för samtlig anpassad skolverksamhet.

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola kallades tidigare för särskola och gymnasiesärskola.

Information om lärvux finns under Kommunal vuxenutbildning.

Skolskjuts till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Du som bor i Trelleborg och går i anpassad grund- eller gymnasieskola i Trelleborgs kommun eller nationellt program på anpassad gymnasieskola i närliggande kommun och har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts.

Information och ansökan om skolskjuts