Ansökan om skolskjuts

För att kunna bedöma om en elev har rätt till skolskjuts/skoltransport behöver bildningsförvaltningen få in en ansökan från elevens vårdnadshavare.

Du ansöker om skolskjuts via föräldraportalen Ombord. Här samlas all information kring ditt barns skolskjuts, som exempelvis beslut och tider.

Handläggningstiden är cirka 30 dagar från att en komplett ansökan inkommit, men kan vara längre vid terminsbyten och nytt läsår. Saknas det någon information i ansökan behöver handläggaren kontakta den som gjort ansökan för komplettering. Detta gör att det kan ta längre tid för dig att få ditt beslut.

Information om vem som behöver göra en ansökan inför nytt läsår.

I föräldraportalen Ombord kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts, se barnets resor, tider och göra avbokningar.

Föräldraportalen finns både som app och webbsida.

Föräldraportalen Ombord på webben.

Bildningsförvaltningen