Fritidshem

Du som vårdnadshavare har rätt till plats på fritidshem åt dina barn om du arbetar eller studerar.

På fritidshemmet vistas barn före och efter förskoleklass och grundskola till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid och rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet ska också komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan.

Verksamheten erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till:

  • föräldrarnas förvärvsarbete eller studier
  • om eleven har ett eget behov
  • om eleven har eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Fritidshemmen har normalt öppet mellan klockan 06.30 och 18:30.

Avgifter för fritidshem

Anmälan till fritidshem

Anmälan till fritidshemsplats görs så snart behov finns. I Trelleborg finns ingen automatisk övergång mellan förskola och förskoleklass/fritidshem. De vårdnadshavare som önskar plats på fritidshem när barnet börjar förskoleklass måste anmäla detta. Anmälan görs i samband med skolvalet eller när behov uppstår.

Placering

Vid placering lämnar vårdnadshavarna schema via lärplattformen Schoolsoft utifrån familjens omsorgsbehov. Omsorgsbehovet är den tid då vårdnadshavare/sambor arbetar/studerar samtidigt inklusive restid till och från arbete/skola.

Under semester eller annan ledighet har eleven vanligtvis inte rätt till fritidshem. Särskilda skäl avgörs dock i samråd med respektive rektor. Under vårdnadshavares sjukdom erbjuds eleven plats under tid som kan anses skälig.

Registrering av vistelsetider

Det är viktigt att vistelsetider för barnet registreras i Schoolsoft så snart ni erhållit en fritidshemsplacering.

Uppsägning av plats på fritidshem

Uppsägning av plats på fritidshem sker via kommunens e-tjänstplattform. En månads uppsägningstid gäller från och med registreringsdatum.

Övrigt

Fritidshemmen stänger fyra dagar per år för gemensam kompetensutveckling. Ingen avgiftsreducering görs.

Förtur/dispens

Undantag från gällande regler kan göras efter prövning gentemot skollagen kap. 14 § 5 och 6. Detta gäller elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Bildningsförvaltningen