Anmäla frånvaro för elev i grundskolan

Om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan behöver du anmäla ditt barn frånvarande genom SchoolSoft. Här kan du läsa om hur du anmäler frånvaro för elev i grundskolan. Observera att frånvaroanmälan inte ska lämnas via denna webbsida.

Som vårdnadshavare anmäler du frånvaro genom SchoolSoft. Frånvaroanmälan kan göras både via webben och via appen.

Logga in i SchoolSoft på webben

Schoolsoft: Information och instruktioner

Enligt skollagen ska skolan informera vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro samma dag som den inträffar om inte särskilda skäl finns. Du som vårdnadshavare får information via SchoolSoft vid ogiltig frånvaro.

Andra sätt att informera om ogiltig frånvaro kan förekomma utifrån enskilda skolors rutiner.

Viktigt att anmäla frånvaro

I Sverige råder skolplikt vilket innebär att det är obligatoriskt för elever från förskoleklass och upp till årskurs 9 att vara i skolan.

För att ditt barn inte ska registreras för ogiltig frånvaro är det viktigt att göra frånvaroanmälan.

Bildningsförvaltningen