Anmäla frånvaro för elev i grundskolan

Här kan du läsa om hur du anmäler frånvaro för elev i grundskolan. Observera att frånvaroanmälan inte ska lämnas via denna webbsida.

Enligt skollagen ska skolan informera vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro samma dag som den inträffar om inte särskilda skäl finns. Du som vårdnadshavare får information via SchoolSoft vid ogiltig frånvaro. Andra sätt att informera om ogiltig frånvaro kan förekomma utifrån enskilda skolors rutiner.

Viktigt att anmäla frånvaro

För att ditt barn inte ska registreras för ogiltig frånvaro är det viktigt att göra frånvaroanmälan.

Som vårdnadshavare anmäler du frånvaro genom SchoolSoft. Frånvaroanmälan kan göras både via webben och via appen.

SchoolSoft

Bildningsförvaltningen