SchoolSoft

I Trelleborgs kommun använder vi SchoolSoft som lärplattform för information till barn, elever och vårdnadshavare. Lärplattformen används inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

I SchoolSoft har du som vårdnadshavare tillgång till bland annat:

  • planeringar, uppgifter, provschema och resultat på uppgifter
  • närvaroöversikter och frånvaroanmälan
  • kunskapsmatriser och omdömen inför utvecklingssamtal.
  • betyg och studieplaner
  • nyheter och kalender
  • schema och grupplistor
  • vistelsetider inom förskola och fritidshem.

Här hittar du SchoolSoft

Du når SchoolSoft genom en app eller via webben. Appen hittar du på App store eller på Google play.

Inloggning i SchoolSoft på webben.

Om du har frågor om SchoolSoft tar du i första hand kontakt med skolans administratör för att få svar på dina frågor.

Bildningsförvaltningen