SchoolSoft

I Trelleborgs kommun använder vi SchoolSoft som lärplattform för information till barn, elever och vårdnadshavare. Lärplattformen används inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Ny app krävs för inloggning i Schoolsoft

Viktig information till dig som vårdnadshavare! Du behöver ladda ner en ny Schoolsoft-app för att fortsatt kunna logga in i systemet och ta del av uppgifter från ditt barns kommunala förskola eller skola. På Schoolsofts webbplats finns länk för nedladdning av den nya appen.

Orsaken till problemet är att den gamla appen oväntat slutat att fungera i samband med att Schoolsoft har lanserat en ny vårdnadshavar-app. Det går fortsatt bra att logga in via webben.

Mer information

SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

I SchoolSoft har du som vårdnadshavare tillgång till bland annat:

  • planeringar, uppgifter, provschema och resultat på uppgifter
  • närvaroöversikter och frånvaroanmälan
  • kunskapsmatriser och omdömen inför utvecklingssamtal.
  • betyg och studieplaner
  • nyheter och kalender
  • schema och grupplistor
  • vistelsetider inom förskola och fritidshem.

Här hittar du SchoolSoft

Du når SchoolSoft genom en app eller via webben. Appen hittar du på App store eller på Google play.

Inloggning i SchoolSoft på webben.

Om du har frågor om SchoolSoft tar du i första hand kontakt med skolans administratör för att få svar på dina frågor.

Bildningsförvaltningen