Google Workspace for Education

Google Workspace for Education (GWFE) är en så kallad molntjänst för kommunikation och samarbete i utbildningen. Här finns verktyg för till exempel webbpublicering, kalender och lagring av dokument. Tjänsten tillhandahålls av Google och är speciellt anpassad för användning inom den pedagogiska verksamheten.

Verktygen i tjänsten kan du nå från fasta och mobila enheter samt läsplattor. Elever och lärare kan använda tjänsten genom att kommunen registrerar en domän och skapar användarkonton till samtliga elever och lärare i verksamheten. Varje användare får på så sätt tillgång tjänsten och ett visst lagringsutrymme kopplat till sitt konto.

All information som lagras och hanteras i Google Workspace ägs och kontrolleras av bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Tjänsten hanteras i ett webbaserat gränssnitt.

Hur använder bildningsförvaltningen tjänsten?

Bildningsförvaltningen använder Google Workspace for Education som ett verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet. De verksamheter som omfattas av användningen är förskola, grundskola, gymnasium, anpassad grundskola och vuxenutbildning.

Användargrupper och beskrivning av de tjänster som ingår i Google Workspace:

  • Personal: Samtlig personal inom förskola, grundskola, gymnasium, anpassad grundskola och central administration har tillgång till tjänsten.
  • Elever: Samtliga elever inom årskurs 4-9 (grundskolan) och gymnasieskolan har tillgång till tjänsten.
Tjänster i GWFE
Tjänst Beskrivning
GmailFunktion för att skicka och ta emot e-post. Personal kan endast skicka och ta emot e-post internt inom tjänsten.
DriveFunktion för att lagra/dela dokument och andra digitala resurser.
DokumentFunktion för att skapa dokument och samarbeta i realtid för flera användare.
ClassroomFunktion för lärare att skapa och samla in uppgifter via Drive och Dokument.
KalenderEgna och gemensamma kalendrar mellan lärare och elev. Uppgifter som läggs ut i Classroom hamnar i elevens kalender, exempelvis.
MeetVideokonferens för fjärrundervisning mellan lärare och undervisningsgrupp

Samtliga av de ovannämnda tjänsterna kommer endast att användas inom ramen för det dagliga pedagogiska arbetet, det vill säga för att skapa, spara, dela och samarbeta kring digitala resurser.

All typ av administrativ information såsom till exempel kurs- och ämnesbetyg, närvaro, omdömen, IUP och studieplaner kommer inte att hanteras inom ramen för GWFE. Vad gäller denna typ av information hanteras detta i verksamhetens befintliga skoladministrativa system.

Bildningsförvaltningen