Välkommen till vuxenutbildningen. Hos oss kan du komplettera tidigare studier, förbereda dig inför högre utbildning, genomföra en yrkesutbildning eller studera på eftergymnasial nivå på yrkeshögskola. Beroende på vald kurs/utbildning kan du bedriva både närstudier och distansstudier.

På Vuxenutbildningen i Trelleborgs kommun erbjuds både praktiska och teoretiska utbildningar.  Inom  Komvux, kommunal vuxenutbildning, erbjuder vi:

  • Utbildning på grundläggande- och gymnasienivå.
  • Yrkesutbildningar i nära samarbete med näringslivet, Yrkesvux, där vi är certifierade som både Teknikcollege och Vård & Omsorgscollege.
  • SFI, svenska för invandrare med branschinriktning.
  • Anpassad utbildning.
  • Eftergymnasial nivå; Yrkeshögskola (YH). YH-utbildningar erbjuds utefter arbetsmarknadens behov och kombinerar arbete med praktik. Kompetensutveckla dig med en yrkeshögskolekurs.

Studie- och yrkesvägledning för vuxenutbildningen och vårt Lärcentrum erbjuder stöd inför och under dina studier hos oss.

Vuxenutbildningen är en del av Campus Trelleborg.

Kompetens för framtiden – för individ och näringsliv

För dig som är arbetsgivare och vill veta mer om hur yrkesutbildningar kan bidra till din verksamhet.

Vill du lämna synpunkter, klagomål eller kanske beröm?

Du kan göra det här via vår e-tjänst på samtliga arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsdelar.

När du vill studera men vet inte riktigt hur eller var eller vad. Våra studie- och yrkesvägledare erbjuder dig professionell vägledning i både yrkesva…

Behöver du hjälp med dina studier, krånglar din dator eller kanske behöver du en lugn plats att studera på? Då är Lärcentrum en plats för dig! Du är v…

Hos oss kan du göra en prövning i de kurser som Trelleborgs kommun erbjuder i egen regi under  öppen prövningsperiod. Prövning våren 2024 Prövningsper…

Bakgrund Trelleborgsmodellen tog form redan 2007.  Modellen innebar att man i kommunen använde sig av ett arbetssätt som lyfte förhållningssätt, persp…

Arbetsmarknadsförvaltningen