Har du synpunkter, klagomål eller beröm?

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig i första hand till förskolan/skolan

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan/skolan vänder dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. Om du inte är nöjd efter kontakt med personalen kan du vända dig till rektor på förskolan/skolan.

Kontakta huvudman

Om du inte är nöjd efter kontakt med rektor på berörd förskola/skola kan du framföra dina synpunkter/klagomål till huvudman för utbildning i Trelleborgs kommun via kommunens e-tjänst.

E-tjänst för synpunkter, klagomål och beröm (självbetjäningssidor).

Synpunkter/klagomål kan även lämnas via telefon, brev eller e-post.

Telefon: 0410-73 30 00

Postadress: Bildningsförvaltningen, Box 79, 231 21 Trelleborg

E-post: bildningsforvaltningen@trelleborg.se