Har du synpunkter, klagomål eller beröm?

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig i första hand till förskolan/skolan

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan/skolan vänder dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. Om du inte är nöjd efter kontakt med personalen kan du vända dig till rektor på förskolan/skolan.

Kontakta huvudman

Om du inte är nöjd efter kontakt med rektor på berörd förskola/skola kan du framföra dina synpunkter/klagomål till huvudman för utbildning i Trelleborgs kommun. Elektroniskt formulär för klagomål hittar du nedan.

Synpunkter/klagomål kan även lämnas via telefon, brev eller e-post.

Telefon: 0410-73 30 00

Postadress: Bildningsförvaltningen, Box 79, 231 21 Trelleborg

E-post: bildningsforvaltningen@trelleborg.se

Synpunkts- och klagomålsformulär

När du har fyllt i och skickat in formuläret registreras det som en inkommen handling hos huvudman för utbildning i Trelleborgs kommun. Förvaltningen skickar en bekräftelse till dig på att ditt formulär med klagomål/synpunkter är mottaget. Därefter utreds ärendet och ett skriftligt svar skickas till dig.

Behandling av personuppgifter

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna hantera och utreda dina synpunkter/klagomål samt för att kunna ge dig en återkoppling i det aktuella ärendet. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och arkivering.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt diarieföringssystem. Dina personuppgifter kommer att hanteras av bildningsförvaltningen.

Bildningsförvaltningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är inaktuella och därefter arkiveras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är bildningsnämnden, som kan kontaktas via e-post:

bildningsforvaltningen@trelleborg.se

Du kan också kontakta bildningsnämndens dataskyddsombud via e-post:

dataskyddsombud@trelleborg.se

Information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter

Jag vill bli kontaktad via (obligatoriskt)

Hur vill avsändaren bli kontaktad?

Namn på aktuell förskola/skola/pedagogisk verksamhet

Synpunkter från avsändaren

Vänligen notera att dina inskickade synpunkter blir en allmän handling. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för behandling av mina synpunkter/klagomål. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.
De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt diarieföringssystem och kommer att hanteras av bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på e-postadress bildningsforvaltningen@trelleborg.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen