Som medarbetare i Trelleborgs kommun är du vår viktigaste tillgång för att förverkliga kommunens vision, mål och uppdrag.

Som medarbetare i Trelleborg kommun är du vår viktigaste tillgång för att förverkliga kommunens vision, mål och uppdrag.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Välkommen till Trelleborgs kommun, här arbetar vi tillsammans för att bidra till verksamhetens utveckling och jobbar för att Trelleborg ska vara en attraktiv plats att bo och verka på!

10 anledningar att välja Trelleborgs kommun som arbetsgivare

 • Med drygt 45 000 invånare är Trelleborg en kommun i stark tillväxt. Det skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för hela kommunen att utvecklas.

  Trelleborg är en medelstor kommun och här är det nära till det mesta, även till politiker och beslutsfattare.

  Här finns småstadens lugn, en levande landsbygd och god tillgång till ett brett kultur- och affärsutbud.

  I vår organisation finns det idag över 400 typer av tjänster. Kanske hittar du ditt drömjobb hos oss!

 • I Trelleborgs kommun arbetar vi med värdegrunden Öppenhet, Respekt och Ansvar (ÖRA) som vår gemensamma värdegrund. Vi ser alla medarbetare som resurser som bidrar med sin kompetens, erfarenhet och driv. Tillsammans skapar vi en bra arbetsplats med kommuninvånarna i fokus.

 • För att hålla hög kvalitet, visa goda resultat och nå våra mål är medarbetarnas kompetens och trivsel viktiga delar för Trelleborgs kommun.

  Som medarbetare hos oss vill vi ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt arbete. Därför tydliggör vi krav och förväntningar, sätter upp tydliga mål och följer upp resultatet. Det gör vi löpande genom årliga medarbetarsamtal där du får återkoppling på ditt arbete och dina utvecklingsområden.

 • I Trelleborgs kommun är du med och utför Sveriges viktigaste jobb!

  Vårt uppdrag är att vara med och förbättra, utveckla och förvalta välfärdssamhället på bästa sätt, för att skapa en positiv effekt för medborgare, brukare och kunder samt för näringslivet, besökare och platsen Trelleborg.

 • Hos oss ska du som medarbetare ha möjlighet att använda din kompetens, utvecklas, växa och ta  ansvar. Därför erbjuder vi olika typer av kompetensutveckling, till exempel intern och extern utbildning, nätverkande och studiebesök.

  Det finns möjligheter till intern karriär för de medarbetare som vill ta en annan roll i kommunen.

  Vi är i ständig utveckling och våra arbetsplatser präglas därför av flexibilitet och framåtsträvande. Trelleborgs kommun behöver därför vara en lärande organisation där vi lär av varandra och delar med oss av kunskap.

 • I Trelleborgs kommun satsar vi på våra ledare. Ledarskapet har stor betydelse för dig som medarbetare så att du får stöd för att göra ett utmärkt arbete, blir uppmärksammad för goda prestationer och får utveckling i ditt arbete.

  Vi har en tillitsakademi för chefer för att tillföra, dela och omsätta kunskap över förvaltningsgränser och därigenom skapa en mer tillitsfull ledarkultur som ger oss en generös och samverkande ledarkultur.

  Vi genomför trainee- och utvecklingsprogram för medarbetare som är nyfikna på chefs- och ledarskap, som en del i vår ledarförsörjning.

  Vi arrangerar Ledardagar fyra gånger per år. Det är ett forum där tar vi upp aktuella ledarskapsfrågor, inspirerar med föreläsningar och utbyte av erfarenheter.

 • Det är viktigt för oss att alla medarbetare känner att de är delaktiga och har inflytande på arbetsplatsen. Vägen fram till beslut kantas av samtal och diskussioner där vi aktivt lyssnar på varandra.

  Våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för varandra och ha ett bra samtalsklimat där alla vågar säga sin mening.

 • Vår arbetsplatskultur ska präglas av jämställdhet och mångfald och allas lika värde ska vara i fokus.

  Chefer och medarbetare behöver vara beredda att öka sin kunskap, ifrågasätta sina attityder och värderingar för att inkludera fler grupper.

  Vi vill ta tillvara på medarbetares erfarenheter och kunskap och värdesätter den mångfald som olika kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning och funktionsnedsättning utgör.

 • Trelleborgs kommun satsar på medarbetarnas hälsa och på en god arbetsmiljö.

  Vi arbetar systematiskt med att förbygga, upptäcka brister och risker och därmed undvika ohälsa och olycksfall.

  Chefer och skyddsombud utbildas kontinuerligt i arbetsmiljö så att du som medarbetare ska få stöd i att ansvara för din egen hälsa.

 • Hos oss får du en trygg anställning i en stabil organisation. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder bra villkor.

  Som medarbetare i Trelleborgs kommun får du del av följande förmåner:

  Semester

  Som medarbetare hos oss har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 har du 31 dagar och när du fyllt 50 år har du 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester. För många anställda finns möjlighet att byta semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Bytet ger 5 extra lediga dagar för dig under 40 och 6 extra lediga dagar för dig över 40 år.

  Sjuklön

  Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Om du blir sjukskriven betalar vi ett extra tillägg om 10 procent av lönebortfallet. Denna ersättning är ett komplement till sjuk- och rehabiliteringspenningen som du får från Försäkringskassan. Vi betalar även mellanskillnaden i din sjuklön om du har högre lön än Försäkringskassans inkomsttak medger, så att du får sjukpenning beräknat på hela din lön.

  Sjukförsäkring

  Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och för att motverka arbetsskador. Medarbetare i Trelleborgs kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

  Eventuell ersättning utgår vid olycksfall i arbetet och vid olycksfall till eller från arbetet. Försäkringen inkluderar eventuell ersättning för bestående nedsättning av någon kroppsfunktion orsakad av arbetsskadan. Försäkringen gäller från första anställningsdagen.

  Företagshälsan

  Trelleborgs kommun samarbetar med företagshälsan i både förebyggande och rehabiliterande syfte, för att medarbetarnas hälsa och kommunens arbetsmiljöer ska vara så bra som möjligt.

  Föräldraledighet

  Från och med barnets födelse har du rätt till föräldrapenningtillägg i 180 dagar om du haft en sammanhängande anställningstid på minst 180 dagar. Föräldrapenningtillägget är 10 procent av det lönebortfall du får på grund av föräldraledigheten. För dig som tjänar mer än Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning betalar vi mellanskillnaden motsvarande föräldrapenningen mellan inkomsttaket och din faktiska lön så att du får föräldrapenning beräknat på hela din lön.

  Jämställdhetspremie

  Ett av målen i Trelleborgs kommuns likabehandlingsplan är att uttaget av föräldraledighet ska var lika stor bland kvinnor och män. En aktiv åtgärd för att stödja detta mål är vår  jämställdhetspremie, för de som delar lika på föräldraledigheten.

  Premien motsvarar en medelmånadslön. Om båda föräldrarna är anställda i Trelleborgs kommun får man var sin premie.

  För vem gäller premien?

  • Anställd med tillsvidareanställning eller är månadsavlönad visstidsanställd när barnet fyller 18 månader.
  • Anställd som har delat föräldradagarna lika med barnets andra förälder under barnets första 18 månader (en differens på max 10 dagar tillåts).

  Pension

  Vi avsätter pengar till din pension. Utöver den allmänna pensionen har du som medarbetare i Trelleborgs kommun även en tjänstepension. Du har möjlighet att själv bestämma hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

  Friskvårdsbidrag

  Vi erbjuder våra medarbetare ett friskvårdsbidrag på 2.000 kronor årligen för att uppmuntra motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden.

  Förmånliga erbjudanden på friskvårdsaktiviteter

  Kommunens badhus och ett antal lokala träningsställen erbjuder våra anställda förmånliga rabatter på bad och träning.

  Förmånscykel

  I Trelleborgs kommun vill vi främja klimatsmart resande och en hälsosam livsstil. Som ett led i detta erbjuder vi därför förmånscyklar.  Avtalet ger dig möjlighet att beställa och hyra cykel och cykeltillbehör som betalas genom bruttolöneavdrag i 3 år. Förmånen erbjuds dig som är tillsvidareanställd. Det är både förmånligt, tryggt och faktiskt också väldigt smart! Det är både hälsosamt och ekonomiskt samtidigt som du gör en värdefull insats för miljön, klimatet och den lokala trafiksituationen.

  Rökfri arbetstid

  Vi vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Vi har därför rökfri arbetstid för kommunens alla medarbetare. Friskvårdsbidraget kan användas till rökavvänjningstjänster.

  Flexibel arbetstid

  Många medarbetare hos oss har möjlighet att själva styra sin arbetstid, givetvis med hänsyn till verksamhetens krav och behov.

HR-avdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Algatan 29
231 42 Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen