Upphandling och inköp

Upphandlingsenheten tillgodoser kommunens behov av varor, tjänster och entreprenader genom att genomföra upphandlingar och skapa avtal med rätt kvalité till rätt pris. Detta sker i nära samarbete med kommunens förvaltningar och bolag.

Vi välkomnar alla företag att lämna anbud i våra upphandlingar.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Pågående upphandlingar

Vi välkomnar alla företag att lämna anbud i våra upphandlingar. Du bevakar vilka upphandlingar som är på gång och lämnar ditt anbud direkt i vårt upphandlingssystem.

Hittar du en upphandling som intresserar dig kan du registrera ett konto gratis i systemet för att läsa och lämna anbud på upphandlingen. I systemet hittar du också våra avslutade upphandlingar.

Pågående och avslutade upphandlingar (Opic.com)

Att göra affärer med kommunen

Varje år gör Trelleborgs kommun cirka 100 upphandlingar och skriver över 200 avtal med leverantörer. Vi vill ge dig som företagare bra förutsättningar och goda möjligheter att göra affärer med kommunen. Som upphandlande myndighet måste kommunen alltid förhålla sig objektiv. Upphandlingen måste präglas av öppenhet, proportionalitet och säkra den fria konkurrensen.

Trelleborgs kommun är en offentlig myndighet och följer lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om tjänstekoncessioner (LUK) och de EU-direktiv som berör upphandling.

Nöjd upphandlingsindex

För att kunna utveckla och förbättra vårt arbete mäter vi hur våra anbudsgivare upplever upphandlingsprocessen. Mätningen görs genom en enkät som skickas ut till leverantörer som har hämtat ut förfrågningsunderlaget och lämnat anbud.

Har du frågor eller synpunkter kring upphandling är du välkommen att kontakta oss. Det är i dialogen med dig vi kan utveckla vår verksamhet.

Upphandling

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Upphandlingsenheten
231 83 Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen