På upphandlingsfunktionen har vi samlat specialkompetens där vi jobbar kommunövergripande med upphandling i nära samarbete med kommunens alla förvaltningar. Vi vill ge dig som företagare bra förutsättningar och goda möjligheter att göra affärer med kommunen.

På upphandlingssektionen har vi samlat specialkompetens där vi jobbar kommunövergripande med upphandling.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Har du frågor eller synpunkter kring upphandling är du välkommen att kontakta oss, det är i dialogen med dig vi kan utveckla vår verksamhet.

Upphandling

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Upphandlingsfunktionen
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Algatan 13
231 83 Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen