När du ska starta eller utöka en verksamhet behöver du ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos Trelleborgs kommun.

För att få sälja eller servera alkohol till allmänheten eller till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd hos kommunen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Här har vi samlat information om vilka tillstånd och regler som gäller för din verksamhet och hur vi som kommun utövar tillsyn.

Kommunledningsförvaltningen