Hygienlokal

Om du ska starta en verksamhet som innebär risk för blodsmitta eller  annan smitta än bara blodsmitta, till exempel tatuering, fotvård, piercing, pedikyr, öronhåltagning med mera, måste du göra en anmälan till kommunen. Detsamma gäller för den som driver solarier och bassänger som är öppna för allmänheten.

Nyhet! Ändring av anmälningsplikten

Ny lag om estetiska behandlingar från den 1 juli 2021 innebär att du som driver en verksamhet som erbjuder hygienisk, yrkesmässig behandling som kan innebära en risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av stickande/skärande verktyg som bland annat skalpeller, nagelsaxar, rakknivar och rakblad mot hud, ska skicka in en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning i Trelleborgs kommun senast den 17 december 2021.

Den nya lagen innebär att barberare, öronhåltagare, verksamheter med pedikyr och manikyr, frisörer och andra salonger som använder stickande och skärande verktyg mot huden behöver anmäla sin verksamhet till miljöavdelningen på Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning kan fatta beslut om sanktionsavgift för verksamheter som inte inkommer med anmälan enligt den nya lagen.

Läs mer om ändringen av anmälningsplikten

Anmäl hygienisk behandlingslokal och/eller bassängbad (Självservice)

Lokaler för hygienisk behandling

Om du ska öppna en verksamhet som erbjuder hygienisk, yrkesmässig behandling med stickande eller skärande redskap, som kan innebära en risk för smitta till allmänheten måste anmäla det till kommunen. Du måste ha en anpassad lokal, vara noga med hygien och ha goda rutiner för att minska risken för blodsmitta och annan smitta i verksamheten.

 • Skicka in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten startar.

  Gör din anmälan om hygienisk behandlingslokal i vår e-tjänst.

  Anmäl solarieverksamhet

  Om du startar verksamheten utan att anmäla eller innan du fått ett beslut som godkänner starten kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

  Behöver du ansökan om bygglov eller göra en bygganmälan?

 • Om verksamheten förändras, flyttas, utökas, upphör, ändrar fakturaadress eller om någon annan tar över verksamheten ska du meddela samhällsbyggnadsförvaltningen om ändringen så fort som möjligt.

  Du kan meddela ändringar till oss på samhallsbyggnad@trelleborg.se

 • Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan. När du startat din verksamhet tar vi även ut en årlig tillsynsavgift. Avgifterna ska täcka kostnaderna för arbetet med att handläggning och tillsyn.

  Aktuell information om våra avgifter.

 • En lokal för hygienisk verksamhet bör inte användas till något annat än den verksamhet som den är till för. Lokalen bör till exempel inte användas som bostad eller för omfattande försäljning.

  Lokalerna måste ha:

  • separat diskbänk med vask för rengöring av redskap (dubbla vaskar ska finnas vid fotvårdsverksamhet)
  • tvättställ med flytande tvål och pappershanddukar
  • steriliseringsutrustning som kontrolleras regelbundet
  • golv, väggar, tak och annan inredning ska utformats så att de lätt kan rengöras
  • golv utan textilmattor
  • toalett med tvättställ till kunder och personal
  • städutrymme med vask för smutsigt städvatten samt varmt och kallt vatten
  • ett städutrymme med väl fungerande ventilation
  • ventilationen med ett luftflöde på minst sju liter per sekund och person som samtidigt beräknas uppehålla sig i lokalen.
 • Om du ska ha en mobil verksamhet, till exempel erbjuda hygienisk behandling på företag eller arbetsplatser, vid hembesök eller i husvagn bör detta anmälas till varje kommun där behandlingen utförs.

  Det är samma krav på allmän hygien, hantering och i förekommande fall smittrening av instrument eller användning av engångsmaterial som gäller för stationära verksamheter.

 • Hos Socialstyrelsen finns information om lagar och regler som styr verksamheter för hygienisk behandling. Där finns också vägledning att ladda ner som ett stöd för dig i ditt arbete.

  Socialstyrelsens information till dig som driver yrkesmässig hygiensk verksamhet.

 • Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att utföra egenkontroll. Genom ett egenkontrollprogram minskar du riskerna för att sprida smitta och allergi till kunderna, du minskar verksamhetens miljöpåverkan och ökar säkerheten för både kunder och personal.

  Din egenkontroll innebära att du har rutiner för:

  • kontroll av utrustning
  • tillräcklig rengöring av redskap
  • städning av lokalen
  • resultat från sporprover
  • kemikalieförteckning
  • dokumentation som visar underhållet av desinfektion och sterilisering
  • uppdaterad kemikalieförteckning
  • bortforslande och omhändertagande av farligt avfall eller riskavfall, till exempel skalpeller.
 • Verksamheter som inte innebär någon smittorisk är inte anmälningspliktiga men, omfattas av miljöbalkens grundkrav på egenkontroll.

  Exempel på sådana verksamheter är:

  • frisörer
  • naprapater
  • laserbehandlare
  • massörer
 • Det är viktigt att du följer Strålsäkerhetsmyndighetens regler så att hälsoriskerna minimeras, rätt utrustning används, åldersgränsen följs och dina kunder får den information de har rätt till.

  Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk för solariesalonger

 • Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning har ansvar för tillsynen av verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Vi gör regelbundna kontroller för att se att din verksamhet uppfyller kraven. För det tar vi ut en tillsynsavgift som ska täcka kostnaderna för vårt arbete.

  Aktuell information om våra avgifter.

Kontakta oss gärna redan när du planerar verksamheten så kan vi hjälpa dig med råd om utformning och inredning i ett tidigt skede.

Bassängbad och pooler som ska användas av många

Om du ska öppna en badanläggning för allmänheten eller till exempel i en bostadsrättsförening måste du anmäla det till kommunen enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är viktigt att du känner till olika hälsorisker, och har tydliga rutiner för städning, underhåll och kontroller av bassängen.

 • Kontakta oss på miljo@trelleborg.se så skickar vi en blankett till dig.

  Skicka in din anmälan till senast sex veckor innan verksamheten startar. Anmälan ska innehålla uppgifter om:

  • badanläggningens typ av ventilation, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation
   planritning över vattenreningsanläggningarna
  • information om anläggningens reningsutrustning och kapaciteten för rening, det vill säga antal badande per dygn som reningsutrustningen är anpassad för
  • planritning över övriga utrymmen som duschar, omklädningsrum, bastu och toaletter
   typ av desinfektionsmedel och pH-justerare
  • vem som är ansvarig för den dagliga driften av anläggningen.

  Behöver du ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan för din verksamhet?

 • Om verksamheten förändras, flyttas, utökas, upphör, ändrar fakturaadress eller om någon annan tar över verksamheten ska du meddela samhällsbyggnadsförvaltningen om ändringen så fort som möjligt.

  Du kan meddela ändringar till oss på miljo@trelleborg.se

 • Kommunen tar ut en avgift för att behandla din anmälan. När du startat din verksamhet tar vi även ut en årlig tillsynsavgift. Avgifterna ska täcka kostnaderna för arbetet med att handläggning och tillsyn.

  Aktuell information om våra avgifter.

 • För att minska hälsoriskerna för de som badar är reningen av vattnet, hygienreglerna, och hur du sköter anläggningen viktigt. Du kan till exempel minska bakterier och föroreningar i vattnet genom att:

  • se till att besökarna tvättar sig noggrant utan badkläder före badet
  • ha en lagom hög badtemperatur i vattnet
  • testa vattenkvaliteten regelbundet.

  För att få koll på alla viktiga rutiner måste du ta fram ett egenkontrollprogram för att själv kontrollera din anläggning och minska hälsoriskerna för de som badar.

  Rutiner för kontroll av bassängen

  I egenkontrollen ska du regelbundet undersöka och bedöma miljö- och hälsoskyddsriskerna i anläggningen. Du ska också följa dokumenterade rutiner för flera olika delar av anläggningen. De här punkterna ska vara en del av din egenkontroll:

  • ansvarsfördelning
  • hygienregler för badande
  • provtagning för kontroll av badvattenkvalitén
  • rutin för driftstörningar
  • legionellarutin
  • städplan och städrutin
  • förvaring och hantering av kemikalier
  • utbildning av personal
  • sortering av avfall
  • förvaring av farligt avfall
 • Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning har ansvar för tillsynen av verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Vi gör regelbundna kontroller för att se att din verksamhet uppfyller kraven. För det tar vi ut en tillsynsavgift som ska täcka kostnaderna för vårt arbete.

  Aktuell information om våra avgifter.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen