Folköl

För att få sälja eller servera folköl måste du anmäla detta till kommunen.  Din butik eller lokal måste vara godkänd som livsmedelslokal.

 • Innan du får sälja eller servera folköl måste du skicka anmälan till kommunen och betala avgiften. I din anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll och kvitto på att avgiften är betald. Du kan inte ansöka om enstaka dagar för att servera folköl.

  Anmälan om försäljning av folköl gör du via vår e-tjänst (Självservicesidor)

 • Kommunen tar ut en tillsynsavgift av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl.

  Avgiften består av en fast och en rörlig del som är beräknad efter restaurangens omsättning av alkoholdrycker.

  Aktuell information om våra avgifter.

 • Du som säljer folköl är skyldig att själv kontrollera försäljningen, det kallas för egenkontroll. En del i egenkontrollen är att du måste ha ett skriftligt egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa alkohollagens regler.

  Egenkontrollprogrammet ska skickas in till kommunen i samband med att du gör din anmälan. Spara en kopia i butiken som du kan visa vid kontroll av polis eller kommunens tillsynspersonal.

  Förslag på program för egenkontroll, folköl (Självservicesidor)

 • För att få sälja folköl krävs att butiken är godkänd som livsmedelslokal för hantering av matvaror.

  I butiken ska kunden kunna köpa en komplett måltid med:

  • mejeriprodukter
  • charkvaror
  • torrvaror
  • bröd
  • grönsaker
  • frukt
  • frysta eller konserverade produkter.

  Det måste dessutom finnas till exempel lättöl, läsk och vatten till försäljning i butiken. Vanligt kiosksortiment som till exempel glass, godis, chips, kaffe och kakor är inte tillräckligt för att uppfylla kraven för folkölsförsäljning enligt alkohollagen.

  Registrering av livsmedelslokal gör du via vår e-tjänst. 

 • För att få servera folköl måste verksamheten bedrivas i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Dessutom måste du servera mat under den tid som du serverar folköl.

  Minimikravet för mat vid servering av folköl kan anses uppfyllt om du till exempel serverar:

  • pizza
  • varma smörgåsar
  • varm korv
  • hamburgare
  • kebab eller falafel.

  Det måste dessutom finnas till exempel lättöl, läsk och vatten till försäljning. Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte orsaka några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

  Registrering av livsmedelslokal gör du via vår e-tjänst. 

 • Du som säljer folköl har ett ansvar för att försäkra dig om att kunden har fyllt 18 år. Är du osäker på kundens ålder ska du begära att få se legitimation. Du får inte sälja eller servera folköl till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

  Du får inte sälja folköl om det finns särskild anledning att anta att ölen är avsedd att lämnas vidare till en person under 18 år.

  Om du med avsikt eller av oaktsamhet säljer öl till någon som inte fyllt 18 år, eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel kan du dömas för olovlig dryckeshantering. Det kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader. (11 kap 9 § alkohollagen)

  Kommunen kan förbjuda försäljning eller servering av folköl eller meddela varning om bestämmelserna i alkohollagen inte följs. Du kan få försäljningsförbud för antingen sex eller tolv månader beroende på om förseelsen upprepas eller anses vara av allvarlig art. (9 kap 19 § alkohollagen)

  Om du har folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja kan du dömas för olovligt innehav av alkoholdrycker.

  Polisen får beslagta folköl som uppenbarligen finns för försäljning i en lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser. Detsamma gäller om kommunen meddelat förbud att sälja folköl.

 • Trelleborgs kommun genomför årliga tillsynsbesök i butiker och på serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser efterlevs. Tillsynsarbetet är till stor del av rådgivande och förebyggande karaktär där vi gärna har en dialog med dig.

  För tillsynen tar vi ut en avgift som ska täcka kostnaden för arbetet. Avgiften består av en fast och en rörlig del som är beräknad efter restaurangens omsättning av alkoholdrycker.

  Vi har samlat aktuell information om tillsynsavgifter på vår webbplats

 • Öl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent kallas folköl. Om alkoholhalten överstiger 3,5 volymprocent kallas det starköl.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen