Folköl

För att få sälja eller servera folköl måste du anmäla detta till kommunen.  Din butik eller lokal måste vara godkänd som livsmedelslokal.