Serveringstillstånd för alkohol

För att få sälja eller servera alkohol till allmänheten eller till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd hos kommunen. Som alkoholservering räknas alla former av servering av alkohol mot ersättning, även om den ingår i en annan avgift som till exempel en entréavgift. Tillståndet gäller för servering i lokalen du ansöker för.

 • Det finns olika typer av serveringstillstånd, till exempel:

  • stadigvarande till allmänheten
  • tillfälligt till allmänheten
  • stadigvarande till slutet sällskap
  • tillfälligt till slutet sällskap
  • cateringtillstånd
  • provsmakningstillstånd

  Du ansöker om olika tillstånd beroende på om vill ha ett stadigvarande tillstånd som gäller tillsvidare eller ett tillfälligt tillstånd. Ansökningsavgiften betalar du samband med ansökan.

  I din ansökan ska du bifoga en ritning över lokalen. Ritningen ska vara i A4-format med mått angivna i meter.

  Ansök om tillstånd som gäller tillsvidare.

  Ansök om tillfälligt tillstånd.

  Tillstånd för uteservering

  Om du vill ansöka om tillstånd för uteservering gör du det hos Polisen.

 • Kommunen tar ut en avgift som ska täcka kostnaderna för arbetet med din ansökan. Vi tar också ut en årlig tillsynsavgift.

  Aktuell information om våra avgifter.

 • Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat karaktär och:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

  Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

  Exempel på när du inte behöver något serveringstillstånd kan vara en privat bröllopsfest eller ett 50-årskalas.

 • För att beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd måste du:

  • ha fyllt 20 år
  • kunna visa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid
  • ha personlig lämplighet, du får till exempel inte vara straffad för något allvarligare brott
  • visa att du har kunskap om alkohollagen. Det gör du genom att genomföra ett kunskapsprov hos kommunen. Om du har ett serveringstillstånd idag som minst motsvarar den aktuella ansökan, och det inte finns skäl att ifrågasätta dina kunskaper, behöver du inte göra provet
  • kunna redogöra för finansieringen, det vill säga varifrån pengarna som finansierar verksamheten kommer
  • visa att du har rätt att använda lokalen (hyreskontrakt eller köpekontrakt).

  Vi kontrollerar även personlig och ekonomisk lämplighet för alla personer med betydande inflytande över verksamheten, till exempel finansiärer och restaurangchef samt i vissa fall även suppleanter.

  På din verksamhet ställer vi kravet att det finns:

  • ett eget kök i direkt anslutning till serveringslokalen, som också ska användas
  • ett varierat utbud av maträtter där matutbudet är tillräckligt och tillgängligt
  • tillräckligt med sittplatser för matservering.

  Lokalen måste vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

 • När vi utrett din ansökan får du ett beslut. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga genom att skriva till Trelleborgs kommun. Kommunen har möjlighet att yttra sig och ändra beslutet. Om beslutet kvarstår, så skickar vi ditt överklagande med samtliga handlingar till Förvaltningsrätten i Malmö som tar det slutgiltiga beslutet.

  I ditt överklagande skriver du:

  • namn, adress och kontaktuppgifter
  • vilket beslut du överklagar, uppge diarienummer
  • varför du tycker att beslutet är felaktigt

  Om du har handlingar som stöder din uppfattning bör du bifoga dem.

  Skicka ditt överklagande till:

  Trelleborgs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Rådhuset
  231 83 Trelleborg

 • Du som ansöker om tillstånd att servera alkohol avlägga ett prov visa att du har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter.

  Alkohollagen

 • För att få serveringstillstånd måste du genomföra ett kunskapsprov på plats hos kommunens tillståndshandläggare. Frågorna handlar om alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering.

  Du kan förbereda dig inför provet genom att läsa på om alkohollagen och de läshänvisningar du får i samband med din anmälan.

  För att bli godkänd krävs att du har minst 75 procent rätta svar inom varje ämnesområde. Om du inte blir godkänd får du två nya chanser att göra om provet.

  Hos Folkhälsomyndigheten finns det mer information om kunskapsprovet.

 • Kommunen och polismyndigheten gör årliga tillsynsbesök. Tillsynsarbetet är till stor del av rådgivande och förebyggande karaktär där vi gärna har en dialog med dig.

  Kommunen och polismyndigheten kontrollerar:

  • allmän ordning – rent kök, toaletter och övriga utrymmen
  • allmän nykterhet – berusningsnivån
  • vem som är serveringsansvarig
  • antal gäster
  • eventuella ordningsvakter
  • eventuell entréavgift
  • matutbud – vad serveras, luktar det mat, finns matsedel?
  • marknadsföring – till exempel happy hour även på alkoholfritt och mat?
  • nödutgångar
  • personalliggare
  • underhållning och spelmaskiner

  Flera myndigheter, till exempel skatteverket och räddningstjänsten, kan samverka kring tillsynen och personal från andra kommuner kan göra tillsynsbesök hos dig som näringsidkare.

  Kommunen tar ut en avgift som ska täcka kostnaderna för arbetet med tillsynen.

  Aktuell information om våra avgifter finns samlat på vår webbplats.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen