Kemikalietillsyn

Ansvaret för tillsyn av kemikalier i varor, kemiska produkter, kosmetika och bekämpningsmedel fördelas mellan flera olika myndigheter. Exempel på vad kommunerna kontrollerar är hur kemiska produkter är märkta och förpackade, att bekämpningsmedel som säljs är godkända, att kosmetika inte innehåller förbjudna ämnen och att företagen lämnar information om särskilt farliga ämnen i varor.

Miljöavdelningen på Trelleborgs kommun ska när det är möjligt delta i Kemikalieinspektionens och Läkemedelsverkets tillsynskampanjer, vilket framgår av kommunens antagna Kemikalieplan.

Tillsyn av barnskyddande förslutning i detaljhandeln

Tillsynskampanjen genomfördes under 2023. Syftet med projektet är att skydda barnens hälsa genom att kontrollera att barnskyddande förslutningar fungerar, så att barn inte riskerar att skada sig vid förtäring av eller vid kontakt med kemiska produkter.

För att minska risken att barn skadas av kemikalier ska förpackningen till vissa farliga kemiska produkter som säljs till allmänheten vara försedd med en barnskyddande förslutning. Kraven beror på hur produkterna är klassificerade och märkta. Exempel är frätande produkter och produkter som kan ge kemisk lunginflammation om innehållet hamnar i luftstrupen.

Inspektioner i Trelleborg

Inspektioner gjordes i fem butiker i Trelleborg under våren 2023. Totalt kontrollerades 38 produkter, bland annat lacknafta, thinner, alg- och mögeltvätt och avkalkningsmedel. Fyra av dessa hade bristande barnskyddande förslutningar. Tillsynsprojektet medförde att en del produkter fick plockas bort från sortimentet i några av butikerna. Bland annat fick en frätande produkt, utan barnskyddande förslutning plockas bort från samtliga butiker i landet.

Inspektioner i övriga landet

Kontroller genomfördes i 60 av Sveriges kommuner. Totalt kontrollerades 673 återförsäljare av kommunerna och 31 leverantörer av Kemikalieinspektionen. Av totalt 6381 kontrollerade kemiska produkter i Sverige hade 180 produkter brister gällande den barnskyddande förslutningen. Hittills har Kemikalieinspektionen upprättat anmälan om misstänkt brott för 12 av företagen. Dessa skickades vidare till polisen för vidare utredning.

Samverkansprojekt om kemikalier i varor

Tillsynskampanjen om kemikalier i varor utförs under 2024. Projektets huvudsakliga fokus är att kontrollera innehåll av kemikalier i varor samt företagens kunskaper om dessa.

Tillsyn av kemikalier (Kemikalieinspektionen)

Kemikalieplan (trelleborg.se)