Självbetjäning genom e-tjänster, kundportaler och Mina sidor

Genom digital självbetjäning via e-tjänst, kundportal eller Mina sidor kan du på ett effektivt och enkelt sätt utföra många ärenden när det passar dig. Portalerna för självbetjäning är öppna dygnet runt, året om.


I portalen för e-tjänster och blanketter kan du som medborgare, företagare eller representant för en förening fylla i och skicka e-tjänster direkt till berörd verksamhet i Trelleborgs kommun. I portalen hittar du också blanketter att ladda ner, skriva ut och skicka in.

Självbetjäning genom Trelleborgs kommuns e-tjänster

Våra självbetjäningstjänster hittar du genom att gå in i kommunens e-tjänster. Där hittar du rätt e-tjänst eller blankett enligt samma struktur och ämnesindelning som på vår webbplats.

Om du behöver hjälp med en e-tjänst kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

E-tjänster

Självbetjäning Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten är kommunens avdelning för frågor som gäller vatten och avlopp (VA), och avfall och återvinning.

Ärenden som exempelvis abonnemang för avfallshämtning eller inrapportering av aktuell vattenmätarställning utför du genom att logga in i Kretslopp och vattens kundportal. För frågor och svar på de vanligaste kundfrågorna kring VA och avfall går du till våra kundsidor. Därifrån kan du också logga in i vår kundportal.

Kundsidor VA och avfall

Inloggning för privatkund

Som privatkund loggar du in i kundportalen med ditt BankID. Om du saknar BankID kan du vända dig till kommunens kontaktcenter för att skaffa det.

Kundportal privatkund

Inloggning för företagskund

Som företagskund loggar du in i kundportalen med de inloggningsuppgifter du har på din faktura.

Kundportal företagskund

Självbetjäning Kulturskolan

Kulturskolan är en skola som är till för alla som vill lära sig spela, sjunga, dansa, filma, fotografera eller spela teater. På skolan går elever i alla åldrar, från fyra år och uppåt.

Om du är intresserad av utbildning inom skapande verksamheter och vill ta del av utbud och anmäla dig till kursplatser loggar du in i Kulturskolans Mina sidor.

Mina sidor

Självbetjäningssidor kommunala bolag

Ärenden som rör dig som är kund i de kommunala bolagen Trelleborgs Energi AB och AB Trelleborgshem kan du sköta via respektive bolags egna Mina sidor.

Trelleborgs Energi

Mina sidor

Trelleborgshem

Mina sidor

Kontaktcenter

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Trelleborgs kommun
Algatan 29
231 42 Trelleborg

Kontaktcenters öppettider (helgfria dagar):

  • Måndag-torsdag 08.00-16.30
  • Fredag 09.00-16.00

Kommunledningsförvaltningen