Tillgänglighetsredogörelse

Trelleborgs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur trelleborg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från trelleborg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt tre dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt

Vissa PDF-filer på webbplatsen är av gammalt datum och uppfyller inte kraven på tillgänglighet. i värsta fall är innehållet en bild. [1.1.1 (A)]

Vår kartplattform uppfyller inte alla krav på tillgänglighet.

Bilderna i evenemangskalendern har inte Alt-text. [1.1.1 (A)]

Bristande förenlighet med lagkraven

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den  .

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) samt använt Siteimproves automatiserade tillgänglighetstester samt andra automatiserade tillgänglighetstester.

Senaste bedömningen gjordes den  och är godkänd av Kommunledningsförvaltningen.

Webbplatsen publicerades den 

Redogörelsen uppdaterades senast den