Brandfarlig vara

För att få hantera större mängder brandfarlig vara måste du söka tillstånd hos kommunen.