Förskola, skola och fritidsverksamhet

Du som vill driva förskola, skola och fritidsverksamhet måste göra en anmälan till kommunen innan du får starta verksamheten. Kontakta gärna oss redan när du planerar för din verksamhet. Vi kan då i ett tidigt skede komma med synpunkter och råd om utformning och inredning.

 • Du måste göra en anmälan innan du startar en ny verksamhet, eller när verksamheten ändras så att det är av betydelse för barnens hälsa eller miljön.

  Gör din anmälan i vår e-tjänst

  Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter du skickat in anmälan.

  Folkhälsomyndighetens information om att starta förskola och skola är bra att läsa innan du fyller i anmälan.

  Om du startar en förskola, skola eller fritidshem utan att först anmäla det till kommunen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

  Anmäl ändringar i din verksamhet

  Anmälningsplikten gäller även till exempel om en befintlig verksamhet ska börja använda nya lokaler antalet barn eller elever i befintliga lokaler ökar.

  Anmäl ändringar i vår e-tjänst.

 • Kommunen tar ut en fast avgift för att täcka kostnaden för bedömning din anmälan.

  När verksamheten har startat tar vi sedan ut en årlig avgift, för vår regelbundna tillsyn enligt miljöbalken. Hur stor den är beror på verksamhetens inriktning och omfattning.

  Aktuell information om våra avgifter.

 • Syftet med anmälan är att samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning ska kunna ta ställning till om verksamheten och lokalerna kan godkännas ur miljö- och hälsosynpunkt.

  Med anmälan får miljöavdelningen också möjlighet att ge dig råd, kräva förändringar eller vid behov förbjuda att verksamheten startar.

  Din anmälan ska innehålla ritningar på lokalernas utformning och tekniska beskrivningar, bland annat vilken typ av ventilation och vilka luftflöden som finns i lokalerna. Vi tittar bland annat på om du anpassat antalet personer i respektive lokaler efter ventilationssystemets kapacitet eller om utomhus- och inomhusytor är tillräckliga i förhållande till barn- eller elevantalet.

  Om det saknas något i anmälan för att vi ska kunna handlägga ditt ärende kan du behöva skicka in kompletteringar.

  Behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan för din verksamhet?

 • Egenkontroll innebär att du måste upprätta rutiner för kontroll av ventilation, städning av lokalen, fukt och mögel, buller, inomhusklimat med mera. Du är ansvarig för att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken.

  Du som driver förskola, skola eller fritidshem ska ha kunskap om vilka hälso- och miljörisker som kan finnas i verksamheten. Du är verksamhetsutövare och ansvarar för att barn och elever har en hälsosam miljö, både inomhus och utomhus.

  Egenkontrollen regleras i miljöbalken och är ett förebyggande arbete, där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön.

  Hos Folkhälsomyndigheten finns mer information om egenkontroll i förskolor och skolor.

 • Kommunen gör regelbunden tillsyn enligt miljöbalken på förskolor, skolor och fritidshem i Trelleborgs kommun.

  I tillsynen kontrollerar vi att inom- och utomhusmiljön är bra och att verksamheter har fungerande egenkontroll. Vi kan också titta på ventilation, buller, städning, hygienrutiner och underhåll av lokalerna.

  För att täcka kostnaden för tillsynsarbetet tar vi ut en årlig avgift.

 • Om din verksamhet ska hantera livsmedel måste verksamheten vara registrerad som livsmedelsverksamhet hos kommunen. Som ny verksamhet ska du skicka in anmälan om registrering senast 14 dagar innan verksamheten startar.

  På vår webbplats finns samlad information om vad som gäller för livsmedelshantering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83

Besöksadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Corfitz Beck Friisgatan 4B
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen