Om du ska starta en verksamhet som bereder, bearbetar, behandlar, hanterar eller säljer livsmedel i organiserad form måste du registrera din anläggning hos kommunen innan du startar. Ditt företag omfattas av livsmedelslagstiftningen och du är ansvarig för att maten är säker att äta och att livsmedlet är rätt märkt.

Ska du starta en verksamhet som bereder, bearbetar, behandlar, hanterar eller säljer livsmedel måste du registrera din anläggning innan du startar.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Information om livsmedel för dig som är konsument

Dålig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor. Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll så att konsumenten kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet. Via länken nedan får du som konsument information om märkning av livsmedel och hur du kan anmäla matförgiftning eller andra klagomål.

Om livsmedel för konsumenten

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen