UF-företag inom livsmedel

Om du går i gymnasiet och ska starta en UF-verksamhet som ska hantera livsmedel så behöver din verksamhet i regel inte registreras hos samhällsbyggnadsförvaltningen, men du ska alltid kontakta oss innan du startar din verksamhet.

För att kunna ge råd på bästa sätt och göra en bedömning behöver vi få följande information om din verksamhet:

  • Vilken hantering kommer du att ha?
  • Vilka livsmedel kommer du att hantera?
  • Hur ofta kommer du att producera/sälja/skänka dina livsmedel?
  • Vilken mängd livsmedel kommer att produceras/ säljas/skänkas vid varje tillfälle?
  • Var kommer tillverkningen att ske? Var kommer försäljningen att ske?

Vi vill gärna att ni informerar oss via e-post till samhallsbyggnad@trelleborg.se.

Vi kommer därefter göra en bedömning om ni behöver registrera ert företag, samt lämna relevant information till er.

Vilka lagar och regler gäller?

Även om du inte behöver ha din UF-verksamhet registrerad hos samhällsbyggnadsförvaltningen så måste du alltid följa lagstiftningen eftersom du är ansvarig för det du släpper ut på marknaden, det vill säga säljer och/eller skänker. Detta enligt EU-förordning nr 178/2002, artikel 14. Du kan även omfattas av annan lagstiftning beroende på vilken hantering du kommer att ha. Exempelvis EU-förordning nr 852/2004 om hygien samt EU-förordning nr 1169/2011 om information.

Om du ska fortsätta din livsmedelsverksamhet efter gymnasiet kan du behöva registrera din verksamhet hos samhällsbyggnadsförvaltningen och få kontroll av oss. Tänk på att du kan behöva ha tillstånd från andra myndigheter.

Andra frågor om att starta och driva UF-företag

Stöd och rådgivning för UF-företag (trelleborg.se)

Samhällsbyggnadsförvaltningen