Registrera förbränningsanläggning

För medelstora förbränningsanläggningar finns en särskild förordning (FMF). I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar, förutom att de ska anmälas eller kräver tillstånd, måste vara registrerade.

Om Trelleborgs kommun är din tillsynsmyndighet kan du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning behöva lämna underrättelse om denna till kommunen.

När behöver anläggningen registreras?

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Registrera din anläggning

Registrera din anläggning via vår e-tjänst (självservice)

Om Länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet, registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En förbränningsanläggning räknas som medelstor om den sammanlagda installerade tillförda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har ett utsläpp till en och samma skorsten. Mer information om medelstora förbränningsanläggningar finns att hitta på Naturvårdsverkets hemsida:

Mer information om medelstora förbränningsanläggningar (Naturvårdsverket)

Registrerade anläggningar

Tillsynsmyndigheten ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till.

Nedan är en lista över de medelstora förbränningsanläggningarna registrerade i Trelleborgs kommun.