Explosiv vara

För att få köpa in, äga, förvara, sälja eller transportera explosiva varor kan du behöva söka tillstånd hos kommunen.

 • Det är räddningstjänsten i Trelleborg som handlägger din ansökan.

  Om du känner dig osäker på vad du ska fylla eller förväntas skicka med i din ansökan bör du höra av dig så att vi kan hjälpa dig innan du skickar in ansökan.

  Ansök om tillstånd för explosiv vara

 • När du ansöker om tillstånd tar vi ut en ansökningsavgift som ska täcka kostnaden för handläggning av ditt ärende. Det är den faktiska tidsåtgången som avgör hur mycket du måste betala. Var därför noga med att din ansökan är komplett innan du skickar in den.

  Helt nya tillstånd brukar kosta mellan 5 000 och 15 000 kronor. Oftast hamnar man i det lägre spannet.

 • Tillståndet du får gäller i 3 år för fyrverkerier. För andra typer av varor gäller tillståndet i 6 år.

  När ditt tillstånd är på väg att gå ut behöver du ansöka om en förlängning av tillståndet. Det går oftast ganska snabbt och är också billigare jämfört med om du hade sökt tillstånd för första gången.

  Det är ditt ansvar att har koll på när ditt tillstånd löper ut och behöver förnyas.

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

  Regler och vägledning för hantering av explosiva varor (MSB)

Räddningstjänsten

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen