Registrera farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 gäller nya krav på verksamheter som producerar, hanterar och behandlar farligt avfall. Det innebär att du som företagare måste registrera uppgifter i Naturvårdsverkets nationella register om farligt avfall som förekommer din verksamhet.

Så här berörs din verksamhet

Om din verksamhet producerar, transporterar, samlar in, lämnar, behandlar eller i övrigt han­terar farligt avfall är du skyldig att föra anteck­ningar om detta. Anteckningarna ska du sedan registrera i Naturvårdsverkets nationella register.

Exempel på verksamheter och avfall:

 • kontor (lysrör, viss elektronisk utrustning, batterier)
 • jordbrukare (kasserade växtskyddsmedel)
 • frisersalonger (farliga kemikalierester)
 • tatuerare och skönhetssalonger (kasserade stickande eller skärande verktyg)
 • riv- och byggföretag (jord-, bygg- eller rivavfall som innehåller farliga ämnen)
 • bilmekaniker (spillolja, oljefilter, bilbatteri).

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ta reda på vilket farligt avfall som före­kommer i din verksamhet och om du är anteckningsskyldig.

Hur du registrerar ditt avfall

Vilka uppgifter ditt företag ska anteckna beror på vad ni gör med avfallet. I samband med att avfallet förs bort ska du anteckna följande uppgifter för varje typ av farligt avfall:

 1.    var avfallet producerats
 2.    datum för borttransport
 3.    transportsätt
 4.    vem som ska transportera bort avfallet
 5.    avfallets vikt i kilogram
 6.    mottagningsplats

Uppgifterna ska rapporteras till det nationella registret senast två dagar efter att de anteck­nats.

Registret hittar du som en e-tjänst på Naturvårdsverkets webbplats.

Miljöavdelningen i Trelleborgs kommun har ansvar för tillsynen av verksamheter som hanterar farligt avfall.

Samhällsbyggnadsförvaltningen