Receptfria läkemedel

Om du vill sälja receptfria läkemedel till allmänheten måste du först anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket. Kommunen har ansvar för den lokala tillsynen. Läkemedelsverket bestämmer vilka läkemedel som får säljas receptfritt utanför apotek.

 • Innan du får sälja vissa receptfria läkemedel måste du anmäla det till Läkemedelsverket.

  Anmäl din verksamhet hos Läkemedelsverket.

  Du måste även skicka in en anmälan till kommunen och betala avgiften. I din anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll och kvitto på att avgiften är betald.

  Om de uppgifter som du lämnat i din anmälan ändras eller om verksamheten avslutas måste du informera både Läkemedelsverket och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

 • Kommunen får ta ut en tillsynsavgift av den som säljer receptfria läkemedel.  Avgiften ska täcka kostnaden för arbetet.

  Aktuell information om våra avgifter.

 • Du som säljer receptfria läkemedel måste ha ett program för egenkontroll för din verksamhet. Det innebär att du ska se till att det finns rutiner för till exempel ålderskontroll och system för hantering av produkten och att det finns dokumenterat.

  Trelleborgs kommuns förslag på program för egenkontroll.

 • Receptfria läkemedel får inte säljas eller överlämnas till personer under 18 år. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader. På försäljningsstället ska en tydlig och klart synbar skylt finnas med information om åldersgränsen.

  Det är du som företagare som är ansvarig för att alla regler följs, och att din personal känner till reglerna. Du ska ha skriftliga rutiner för hur personalen ska hantera läkemedel och du behöver utbilda din personal så att de förstår vilka regler som gäller.

  Nikotinläkemedel ingår från och med den 1 november 2009 i begreppet vissa receptfria läkemedel. Om en anmälan gjorts om försäljning av nikotinläkemedel till kommunen enligt tidigare lagstiftning, behöver inte en ny anmälan göras till Läkemedelsverket. Om sortimentet däremot ska utökas till att omfatta ytterligare receptfria läkemedel måste detta anmälas.

 • Det är Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen medan kommunen ansvarar för den lokala tillsynen av verksamheter som säljer receptfria läkemedel.

  Tillsynsarbetet är till stor del av rådgivande och förebyggande karaktär där vi gärna har en dialog med dig. För tillsynen tar vi ut en avgift som ska täcka kostnaden för arbetet.

  Aktuell information om avgifter.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen