Alkohol, tobak och receptfria läkemedel, avgifter

Här hittar du information om avgifter i samband med ansökan om och tillsyn av alkoholservering och försäljning av tobak och receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter.

Serveringstillstånd

Avgifter för prövning, tillsyn, omsättning, påminnelse för stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd från och med 2024-01-01.

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, inklusive allmänheten, slutna sällskap, provsmakning, catering och gemensam serveringsyta, 13 240 kronor

  Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten (en dag), för den med stadigvarande tillstånd 3 310 kronor, för övriga 4 634 kronor.

  Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten (mer än en dag), för den med stadigvarande tillstånd 4 634 kronor, för övriga 6 620 kronor.

  Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 1 400 kronor per dag.

  Ansökan om tillfälligt eller stadigvarande utökat tillstånd, lokal, drycker, tider, 3 972 kronor

  Godkännande av ny lokal vid catering, 1 324 kronor

  Anmälan om ändrade ägare/styrelseförhållanden, 6 620 kronor

  Anmälan om kryddning av snaps, 1 324 kronor

 • Fast tillsynsavgift, årlig avgift, 3 310 kronor

  Tillsynsavgift för öppettider klockan 01.00-02.00, 1 905 kronor

  Tillsynsavgift för öppettider klockan 02.00-03.00, 3 310 kronor

 • Avgifterna utgår från inlämnad restaurangrapport där tillståndshavaren uppger omsättningsavgifter för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

  Omsättningsavgift 1-100 000, 1 324 kronor

  Omsättningsavgift 101 000-250 000 kronor, 2 648 kronor

  Omsättningsavgift 251 000-500 000 kronor, 3 972 kronor

  Omsättningsavgift 500 001-1 000 000 kronor, 6 620 kronor

  Omsättningsavgift 1 000 001-2 000 000 kronor, 9 268 kronor

  Omsättningsavgift 2 000 001-3 000 000 kronor, 13 240 kronor

  Omsättningsavgift 3 000 001-4 000 000 kronor, 15 888 kronor

  Omsättningsavgift 4 000 001-5 000 000 kronor, 18 536 kronor

  Omsättningsavgift 5 000 001-8 000 000 kronor, 21 184 kronor

  Omsättningsavgift 8 000 001-12 000 000 kronor, 23 832 kronor

  Omsättningsavgift 12 000 001 kronor och däröver, 26 480 kronor

 • Påminnelse för ej inkommen restaurangrapport, 662 kronor

  Utebliven omsättningsavgift restaurangrapport, 13 240 kronor

  Kunskapsprov, 1 500 kronor per tillfälle

  Enklare förändringar, till exempel namnbyte 1 324 kronor

  Extra tillsynsavgift vid extra offentlig kontroll eller tillsyn utöver planerad kontrollverksamhet, 1 324 kronor per timme

Tobakstillstånd, e-cigaretter, folköl, vissa receptfria läkemedel

Avgifter för prövning, tillsyn, för stadigvarande och tillfälliga tobakstillstånd, anmälan e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter,  servering och detaljhandel med folköl samt vissa receptfria läkemedel från och med 2024-01-01.

 • Stadigvarande tobaksförsäljningstillstånd, 10 592 kronor

  Anmälan om ändrade ägare eller styrelse, 7 944 kronor

  Enklare förändringar som namnbyte etc., 1 324 kronor

  Tillfällig prövning tobaksförsäljningstillstånd, 7 944 kronor

 • Tillsynsavgift tobaksförsäljningstillstånd, 6 620 kronor

  Tillsynsavgift/anmälan folköl, 1 905 kronor

  Tillsynsavgift/anmälan e-cigaretter, 1 905 kronor

  Tillsynsavgift/anmälan vissa receptfria läkemedel, 1 905 kronor

  Tillsynsavgift av två produkter, 3 310 kronor

  Tillsynsavgift av tre produkter, 5 296 kronor

  Extra tillsynsavgift vid extra offentlig kontroll eller tillsyn utöver planerad kontrollverksamhet, per timme, 1 324 kronor

 • Påminnelse för ej inkommet egenkontrollprogram, folköl, 662 kronor

  Påminnelse för ej inkommet egenkontrollprogram, e-cigaretter, 662 kronor

 • Tillsynsavgift/anmälningsavgift, 1 877 kronor

  Extra tillsynsavgift, 1 251 kronor per timme

  Påminnelse för ej inkommet egenkontrollprogram, tobaksfria nikotinprodukter, 625 kronor

Samhällsbyggnadsförvaltningen