Alkohol, tobak och receptfria läkemedel, avgifter

Här hittar information om avgifter i samband med ansökan om och tillsyn av alkoholservering och försäljning av tobak och receptfria läkemedel.

Ansökningsavgifter 2020

  • Stadigvarande tillstånd inklusive allmänheten, slutna sällskap, provsmakning, catering och gemensam serveringsyta, 10 612 kronor
  • Tillfälliga tillstånd till allmänheten, inklusive provsmakning, catering och gemensam serveringsyta, kronor, 5 307
  • Tillfällig tillstånd till slutna sällskap, 955 kronor
  • Stadigvarande utökat tillstånd, inklusive lokal, drycker, tider, 4 245 kronor
  • Tillfälligt utökat tillstånd, inklusive lokal, drycker, tider, 2 654 kronor
  • Ändring av driftsform eller byte av delägare mer än 50%, 5 203 kronor
  • Ändring av driftsform eller byte av delägare mindre än 50% kronor, 3 184 kronor
  • Godkännande av ny lokal vid catering, 1 061 kronor
  • Godkännande av lokal vid varje cateringtillfälle därefter, 317 kronor
  • Kunskapsprov (max tre försök per ansökan), 1 593 kronor/tillfälle
  • Kostnad för tolk, självkostnad
  • Stadigvarande tobaksförsäljningstillstånd, 8 216 kronor
  • Ändrade förändringar i styrelse, 6 000 kronor
  • Tillfälligt tobaksförsäljningstillstånd, 6 000 kronor
  • Enklare förändringar, 1 000 kronor

Tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del som är beräknad efter restaurangens omsättning av alkoholdrycker.

Tillsynsavgifter

  • Serveringstillstånd per år, 2 122 kronor
  • Tobaksförsäljningstillstånd per år, 3 000 kronor
  • Påminnelse 1 försenad restaurangrapport, 532 kronor
  • Påminnelse 2 försenad restaurangrapport, 532 kronor
  • Påminnelse 1 försenad egenkontroll tobak/folköl, 266 kronor
  • Påminnelse 2 försenad egenkontroll tobak/folköl, 266 kronor
  • Försäljning och servering av folköl, 1 061 kronor
  • Försäljning av receptfria läkemedel, 1 061 kronor
  • Försäljning av e-cigaretter, 1 050 kronor
  • Försäljning av folköl och e-cigaretter eller receptfria läkemedel (2 produkter), 1 593 kronor
  • Försäljning av folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel (3 produkter), 2 122 kronor
 • Restaurangens årsomsättning av alkohol i kronor/avgift:

  • 1-100 000, 532 kronor
  • 100 001-250 000, 1 593 kronor
  • 250 001-500 000, 3 184 kronor
  • 500 001-1 000 000, 5 307 kronor
  • 1 000 001-2 000 000, 7 429 kronor
  • 2 000 001-3 000 000, 9 551 kronor
  • 3 000 001-4 000 000, 11 674 kronor
  • 4 000 001-5 000 000, 13 797 kronor
  • 5 000 001-8 000 000, 15 920 kronor
  • 8 000 001-12 000 000, 18 041 kronor
  • 12 000 001 och över, 20 164 kronor

Samhällsbyggnadsförvaltningen