Diarium och arkiv

All kommunikation mellan Trelleborgs kommun och dig som medborgare eller med andra myndigheter registreras och ordnas i kommunens diarium. De handlingar som framställs i den kommunala förvaltningen slutarkiveras i kommunarkivet.

De handlingar som framställs i den kommunala förvaltningen slutarkiveras i kommunarkivet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I kommunarkivet bevaras handlingarna som ett minne i framtiden. Handlingarna är en del av kulturarvet och till arkivet kan du vända dig för att ta del av både historiska dokument och nyare handlingar. Kommunarkivet ger även service åt forskare, media och kommunens förvaltningar.

Kommunledningsförvaltningen