Trelleborgs kommun arbetar med hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv, där hållbarhet ingår som en del i varje utvecklingsskede.

Hållbarhetsarbetet är indelat i, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommunledningsförvaltningen