Hållbarhetsmål 2024-2040

Trelleborgs kommuns hållbarhetsmål tar sin utgångspunkt i FNs globala mål för hållbar utveckling. Hållbarhetsmålen antogs av kommunfullmäktige 2024-04-22.