Grönt ramverk

Trelleborgs kommun har arbetat fram en modell för att koppla finansiering till hållbarhet, ett så kallat grönt ramverk. Det gröna ramverket gör att kommunen kan låna pengar till en något lägre kostnad och därmed minska risken för att kommunalskatten höjs.

Krav på kommunens kapitalplacering

Det gröna ramverket ska användas när kommunen ska låna medel och innebär att investerare kan ställa krav på kommunen att kapitalplaceringar ska skapa mer värde än bara finansiell avkastning. En investerare kan också kräva att förvaltat kapital ska användas till att förbättra miljö och klimat.

Besparingen som kommer av att kommunen kan låna pengar till en lägre kostnad, kan sedan användas exempelvis till hållbarhetsåtgärder som inköp av solceller eller som finansiering av skola, vård och omsorg i en ansträngd ekonomisk miljö.

Detta gör också att kommunens hållbarhetsarbete synliggörs och på sikt kan kommunens hållbarhetsprofil stärkas.

Ett grönt ramverk gör Trelleborgs kommun mer intressant för till exempel pensionsförvaltare, som har höga krav på en stark hållbarhetsprofil på sina investeringar.