Platsvarumärket Trelleborg

Trelleborgs platsvarumärke är de samlade associationer, tankar och värden som definierar vad som gör Trelleborg som plats unik och särskiljande. Det ska bidra till att attrahera nya invånare, företagare, investeringar och besökare till vår plats. Just nu pågår en spännande resa där alla, som bor och verkar här, har möjligheten att bidra till ett starkt platsvarumärke för Trelleborg.