Hållbarhetsrapporter och policys

Sedan 2018 tar Trelleborgs kommun fram en årlig hållbarhetsrapport. I denna beskrivs nuläget för kommunens pågående hållbarhetsarbete och statistik och annan fakta presenteras. Utmaningar som ligger framför oss pekas ut och prioriteringar föreslås inför kommande budget. Rapporten ska främst ses som ett viktigt verktyg för beslutsfattarna i budgetprocessen.

Kommunfullmäktige antog 2017 en hållbarhetspolicy som har fyra målsättningar:

  1. Omvärlden ska in!
  2. Alla ska med!
  3. Genomtänkt resurshushållning!
  4. Bästa livskvalitet!

Dessa målsättningar används som rubriker i rapporten.

Avdelningen för hållbar utveckling leder det kommunövergripande arbetet med att ta fram rapporten, ett arbete till vilket samtliga bolag och förvaltningar bjuds in att delta, lämna input och synpunkter på vad som ska lyftas särskilt.

Hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapport verksamhetsår 2023

Hållbarhetsrapport verksamhetsår 2022

Hållbarhetsrapport verksamhetsår 2021