Kommunarkivet

I kommunarkivet förvaras kommunala handlingar. De äldsta handlingarna är från 1700-talet. Många handlingar om Trelleborgsområdet före 1863 finns hos Riksarkivet i Lund.