Kommunarkivet

I kommunarkivet förvaras kommunala handlingar. De äldsta handlingarna är från 1700-talet. Många handlingar om Trelleborgsområdet före 1863 finns hos Riksarkivet i Lund.

Trelleborgs kommunarkiv bevarar handlingar för framtida behov.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Trelleborgs kommunarkiv bevarar handlingar för framtida behov. Handlingarna är en del av kulturarvet och till kommunarkivet kan du vända dig för att ta del av både historiska dokument och nyare handlingar. Kommunarkivet ger även service åt forskare, massmedier och kommunens förvaltningar.

Hos kommunarkivet finns bland mycket annat handlingar från:

  • Skolor
  • Fattigvård och socialtjänst
  • Hamn- och sjöfart
  • Miljö- och hälsovård

Välkommen att kontakta kommunarkivet för arkivfrågor eller för att boka besökstid för att se arkivhandlingar som beställs fram.

Söderslättsgymnasiets avgångsbetyg

Har du varit elev på Söderslättsgymnasiet och behöver en kopia av ditt avgångsbetyg? Då beställer du en betygskopia via kommunens e-tjänster:

Beställning av kopia av avgångsbetyg

Fastighetsritningar

Söker du efter fastighetsritningar? Kommunarkivet har endast ett fåtal ritningar och sällan från moderna fastigheter. Du kan i första hand fråga om ritningar hos Kontaktcenter som bistår samhällsbyggnadsförvaltningen som har flertalet ritningar. Du når Kontaktcenter via 0410-73 30 00 eller kontaktcenter@trelleborg.se.

Fastighetshistoria

Ifall du är intresserad av att forska om fastighetshistoria i Trelleborgs kommun finns här några tips för att söka i arkiven.

Kommunarkivet har tidigare byggnadsnämnders arkiv från Trelleborg och mindre kommuner förr. För att kommunarkivet ska kunna söka efter specifika fastigheter behöver du ange dåvarande fastighetsbeteckning och aktuell tid för när något ärende förekommer hos byggnadsnämnd.
Trelleborgs kommun har en historisk överblick av stadens kartor:

Trelleborgs kommun nu och då

Riksarkivet har flera handledningar för fastighetsforskning. Där finns tips på hur du kan söka i statliga arkiv efter fastigheters ägare, äldre fastighetsbeteckningar med mera:

Ingång till fastighetsforskning

Gårdsforskning handledning

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Sök efter fotografier på webbsidan Digitalt museum. Fastigheter kan finnas på fotografier från museer. Ortnamn och vägnamn brukar vara bra sökord.

Digitalt museum

På Lantmäteriets hemsida finns historiska kartor. Du kan söka på socken, ortnamn m.m. Med aktuell fastighetsbeteckning kan du söka i fastighetsregistret efter tidigare fastighetsägare och ev. tidigare fastighetsbeteckning.

Historiska kartor

Fastighetsregistret

Släktforskning

Om du är intresserad av att veta mer om ditt eget eller någon annan persons släkthistoria bör du i första hand vända dig till kommunens olika bibliotek. Numera kan du som släktforskare också hitta mycket information på internet, till exempel via Riksarkivet.

Du som är intresserad av släktforskning kan vända dig till biblioteken i Trelleborgs kommun där du kan få mer hjälp att komma igång.

Nationell Arkivdatabas, Riksarkivet

I Riksarkivets nationella arkivdatabas kan du söka efter information om arkiv i Sverige och Digitala forskarsalens utbud av digitaliserat arkivmaterial, till exempel kyrkoarkiv och mantalslängder samt register som folkräkningar, konselj och brev.

Riksarkivet.

Kommunarkivet

Telefonnummer
0410-73 30 00

Besöksadress

Rådhuset
Algatan 13
231 83 Trelleborg

Öppningstider

Ta kontakt för tidsbokning.

Kommunledningsförvaltningen

Relaterade sidor