Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med många andra länder. Sverige har också drivit frågan i EU, som blivit öppnare för insyn än tidigare.

Här kan du läsa om vilka rättigheter du har som kommuninvånare i Trelleborg. Men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige.

Offentlighetsprincipen – rör den mig?

Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utöva dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att du känner till vad offentlighetsprincipen innebär. Offentlighetsprincipen ger rätt till alla, både svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.