Visselblåsartjänst

I Trelleborgs kommun är vi måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi gör allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Alla rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. En oberoende mottagarfunktion hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna.

Digital rapportering

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

Rapportera till röstbrevlåda

Du kan också ringa anonymt och tala in information om missförhållanden via telefon på nummer +46 36-330 07 40

Frågor och svar

 • Lämna en rapport om du misstänker missförhållanden och andra allvarliga händelser i någon av Trelleborgs kommuns förvaltningar eller bolag. Det ska finns ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram och åtgärdas. Det kan till exempel vara överträdelser av lagar, EU-direktiv eller interna regler och riktlinjer.

 • Om du anmäler en person måste personen vara förtroendevald, chef eller anställd i någon av Trelleborgs kommuns förvaltningar eller bolag. Missförhållandet måste ha koppling till personens tjänsteutövning i Trelleborgs kommun.

 • Personliga missförhållanden som uteslutande påverkar dig själv eller din egen arbetssituation är inte av allmänintresse och hanteras därför inte i som ett visselblåsarärende.

  1. Ett externt företag tar emot din rapport. Om du valt att få återkoppling får du bekräftelse på att din rapport är mottagen inom sju dagar.
  2. Företaget gör en inledande bedömning av rapporten och om det är möjligt kan de vid behov efterfråga ytterligare information.
  3. Rapporter som inte går vidare som visselblåsärenden utreds vidare utifrån vad rapporten avser.
  4. De rapporter som bedöms handla om missförhållanden av allmänintresse utreds av företaget som vid behov kan bjuda in HR-direktör, kommunjurist, säkerhetschef eller kontaktperson för aktuellt bolag att delta i utredningen.
  5. Om utredningen visar på missförhållanden tar utredaren fram förslag på åtgärder för att förebygga liknande händelser. Vid misstanke om brott görs en polisanmälan.
  6. Om du valt att få återkoppling får du besked när ärendet är utrett.
  7. När ärendet är avslutat schemaläggs det för radering enligt aktuell lagstiftning.
 • Syftet med vår visselblåsartjänst är att du som har en arbetsrelation till Trelleborgs kommun ska kunna rapportera anonymt om missförhållanden i någon av kommunens eller bolagens verksamheter och du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen.

  Ditt skydd som anonym innebär dels att det är förbjudet för Trelleborgs kommun att vidta någon form av repressalie eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

  Skyddet gäller för anställda i Trelleborgs kommun och dess bolag, personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer, så länge missförhållandet som rapporteras har skett i kommunens eller bolagens verksamheter.

  Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

  Skyddet för visselblåsare regleras i Visselblåsarlagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Kommunledningsförvaltningen