Överklagade kommunala beslut

Trelleborgs kommun fattar beslut som berör många människor. Du som är folkbokförd i Trelleborgs kommun och som har fyllt 18 år kan överklaga ett sådant allmänt beslut om du till exempel anser att kommunen har gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter.

Här hittar du domar där Trelleborgs kommun har varit part i målet. För övriga avgöranden hänvisas till domstolarnas egna webbplatser.

kommunledningsförvaltningen